1 result for tag: första moseboken


Bibelstudier över Första Moseboken

Första delen av Ola Österbackas bibelstudier över Första Moseboken från år 2011 finns nu som pdf-kompendium. Manuset har granskats av teol.dr Seth Erlandsson, som gjort värdefulla påpekanden och rättat några fel. Den andra delen, patriarkhistorien, publiceras senare. Första Moseboken, del I, urhistorien