Portal för luthersk litteratur

Logosmappen har som syfte att publicera dokument som presenterar den evangelisk-lutherska läran enligt Bibeln och så som de lutherska bekännelseskrifterna vittnar.

Logosmappen är inte bunden till något kyrkosamfund eller någon kristen organisation. Den erbjuder en tidlös samling av grundläggande dokument: de lutherska bekännelseskrifterna och böcker av Martin Luther. Dessutom ingår ett brett spektrum av luthersk litteratur i olika former som kan bygga upp Kristi kropp.

Logosmappens policy finns presenterad i OM LOGOSMAPPEN.

Menystrukturen har ändrats och arbetet med att uppdatera innehållet pågår. Startmenyn har slopats. Du kommer till ingångssidan (den här sidan) genom att klicka på namnet LOGOSMAPPEN (överst till vänster). Innehållsöversikten har flyttats till SAMLAT som i sin tur har lagts in under en ny samlingsrubrik LOGOSGRUVAN dit också Uppbyggelse, Teologiskt forum och Arkiv har hänförts som undermenyer. Aktuellt heter numera NYTT och har ett eget menyelement. LÄNKAR är ett eget menyelement.

För Logosmappens databaser rekommenderas användning av FileMaker Go för iOS om det är möjligt (värd: titus.anet.fi).