Portal för luthersk litteratur

Logosmappen har som syfte att publicera dokument som presenterar den evangelisk-lutherska läran enligt Bibeln och så som de lutherska bekännelseskrifterna vittnar.

Logosmappen är inte bunden till något kyrkosamfund eller någon kristen organisation. Den erbjuder en tidlös samling av grundläggande dokument: de lutherska bekännelseskrifterna och böcker av Martin Luther. Dessutom ingår ett brett spektrum av luthersk litteratur i olika former som kan bygga upp Kristi kropp.

För en snabb titt på innehållet, se Innehållsöversikt.