Om Logos och Logosmappen

Föreningen Logos i Österbotten rf är en liten förening som har haft som sitt huvudsyfte att upprätthålla Logosmappen, men har också erbjudit fria lutherska församlingar möjlighet att hyra gudstjänstlokalen Biblion i Vasa. Församlingen har numera flyttat sin verksamhet till andra lokaler och Biblions aktier (i Bostads Ab Skolhusgatan 13) är under försäljning.

För ansvaret för Logosmappen torde en ny förening bildas, eftersom Föreningen Logos så småningom kommer att avvecklas. Intresserade kan vända sig till Ola Österbacka, som ansvarar för webbfunktionerna. Vi behöver frivilliga arbetsinsatser på olika nivåer.

Föreningen Logos har egna webbsidor.

Logos förlag har numera övergått till S:t Johannes evangelisk-lutherska församling.