1 result for tag: bibelverk


Gezelius-databasen har ny utformning

Projekt Gezelius pågick åren 2005-2007 då en nordisk arbetsgrupp under ledning av Berthold Nilsson skannade och skrev in den andra upplagan av det omfattande bibelverket (4.200 sidor) och lade ut den i en webbdatabas. Den har varit till stor nytta för teologer och teologiskt intresserade, eftersom den är svår att få tag i som bok. Nu har en ny version lanserats, där särskilt användare av Apples iPad och iPhone har ett lätthanterligt gränssnitt. Den går också utmärkt att använda i webbgränssnitt. Denna version 2 är lanserad som betaversion, vilket betyder att alla som hittar fel eller har synpunkter på funktionerna inbjuds att komma ...