Gezelius-databasen har ny utformning

Projekt Gezelius pågick åren 2005-2007 då en nordisk arbetsgrupp under ledning av Berthold Nilsson skannade och skrev in den andra upplagan av det omfattande bibelverket (4.200 sidor) och lade ut den i en webbdatabas. Den har varit till stor nytta för teologer och teologiskt intresserade, eftersom den är svår att få tag i som bok.

Nu har en ny version lanserats, där särskilt användare av Apples iPad och iPhone har ett lätthanterligt gränssnitt. Den går också utmärkt att använda i webbgränssnitt. Denna version 2 är lanserad som betaversion, vilket betyder att alla som hittar fel eller har synpunkter på funktionerna inbjuds att komma med sina synpunkter. Den nya versionen finns på Titus, en FileMaker Server 13, som administreras av OF system/Ola Österbacka.

Adressen är http://titus.ofsystem.fi/gezelius/. Sänd dina felmeddelanden och förslag till förbättringar till ola-a-ofsystem.fi eller kommentera nedan.

Här finns en beskrivning av Gezeliernas bibelverk med olika företal och exempel. Beskrivning av Projekt Gezelius. De omfattande förtexterna har numera också snabblänkar i menyn.


No Replies to "Gezelius-databasen har ny utformning"