Predikningar

Nedan finns en del föredrag och predikningar, främst från Föreningen Logos’ tidigare verksamhet. De flesta predikningar är inspelade som mp3-filer från 2004 och kan sökas i databasen OUS. Där finns också ett antal videoinspelningar.

Några gudstjänstpredikningar

Några föredrag

Inspirations- och diskussionsdag 30.11.2002:

Avslutning på Logos årsfest 5.5.2005:

En omdiskuterad predikan: