1 result for tag: predikningar


Ny bok: Jesus är begynnelsen

En ny bok har utgetts på Logos förlag och har kommit från tryckeriet i dag. Det är en bok som presenterar undervisning från S:t Johannes ev-luth församlings bibelhelger 2013. Fem talare medverkar. Vi citerar från förordet: Programpunkterna i mars hade alla sin utgångspunkt i Jesu "Jag är"-ord, utom predikan vid gudstjänsten som behandlade den söndagens tema, Marie bebådelsedag. Under höstens bibelhelg behandlades föredrag över olika ämnen.  För att vi ska kunna tro på Herren Jesus ska han själv vara i centrum, från början till slut. Därför har vi som titel på boken valt ett av ämnena från vårens bibeldagar: Jesus är ...