1 result for tag: luthersk dogmatik


Pieper-Mueller finns nu som pdf-utgåva

Dr Franz Pieper var en ledande luthersk teolog i Missourisynoden för ett sekel sedan. Hans Christliche Dogmatik är ett klassiskt verk inom konfessionell luthersk dogmatik. Den utgavs i förkortad engelsk form av Dr J. T. Mueller, professor vid Evangelisk-lutherska Concordia-seminariet i St. Louis, Missouri, 1945. En svensk, bearbetad översättning utgavs 1985 av teologie dr Tom G. A. Hardt, dåvarande kyrkoherde i Evangelisk-lutherska S:t Martins församling i Stockholm. Det är en ytterst värdefull insats som  har gjorts av Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige (i samarbete med Lutherska konkordiekyrkan) när en elektronisk utgåva nu ...