1 result for tag: dagens andakt


Dagens andakt inte mera databas

Databasfunktionen för Dagens andakt utifrån Resekost, sammanställning av andakter från Martin Luthers produktion, har tagits bort, eftersom det nuvarande serverprogrammet inte ger tillräckligt stöd åt specialfunktionerna. Vi ber att de som eventuellt har lagt direktlänkar med hjälp av sökfunktionerna beaktar detta. Dagens andakt kan fortfarande öppnas som statiska webbsidor.