Studie om kvinnors rösträtt i församlingen

Stefan Sjöqvist, kyrkoherde i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala (LBK), gjorde år 2008 en grundlig studie i frågan om kvinnors rösträtt på församlingens beslutande möten. Denna studie inrymmer även grund för diskussion om kvinnans rätt till pastorsämbetet. Studien publiceras i Logosmappen med författarens tillstånd.

Frågan om rösträtt för kvinnor på församlingens beslutande möten (pdf, 27 sidor)


No Replies to "Studie om kvinnors rösträtt i församlingen"