Ola Österbacka:

Hoppets bekännelse

Innehållsförteckning


 1. Bibeln
  1. Bibelns ursprung
  2. Bibelforskningens förutsättningar
  3. Bibeln och vår tid
 2. Den treenige Guden
  1. Guds väsen och egenskaper
  2. Den treenige Guden
 3. Gud Fader och skapelsen
  1. "Han bjöd och det stod där"
  2. Skapelse och utveckling
  3. Guds uppehållelse
  4. Gud och det onda
 4. Synden
  1. Urtillståndet och syndafallet
  2. Lagen och det moderna syndbegreppet
 5. Jesus Kristus och återlösningen
  1. Guds nåd
  2. Gud och människa
  3. Kristi förnedring och upphöjelse
  4. Kristi verk och ämbete
 6. Den helige Ande och helgelsen
  1. Omvändelsen och den fria viljan
  2. Tro och frälsningsvisshet
  3. Rättfärdiggörelse och helgelse
  4. Härlighetsteologi och korsets teologi
  5. Anden och nådegåvorna
 7. Nådemedlen
  1. Lag och evangelium
  2. Det heliga dopets sakrament
  3. Altarets sakrament
 8. Kyrkan
  1. De heligas samfund
  2. Kyrkosamfunden och ekumeniken
  3. Kyrkans makt och uppgifter
  4. Kyrkans ämbete
  5. Andligt och världsligt regemente
 9. De yttersta frågorna
  1. Döden och mellantillståndet
  2. Kristi återkomst och tusenårsriket
  3. Den yttersta domen


Hoppets bekännelse är en troslära för lekmän, skriven av Ola Österbacka.
Boken utkom i sin första upplaga 1985 och i en andra reviderad upplaga 1993.
Denna webbutgåva har till största delen gjorts av Klas-Erik Isaksson.

© Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. och Ola Österbacka, 1985, 1993.
ISBN 951-9275-25-8

Boken kan beställas från SLEF-Media eller Logos förlag.
Den finns också hos flera kristna bokförsäljare i Sverige.

Sänd gärna dina synpunkter och frågor till författaren: ola(snabel-a)ofsystem.fi!
Bekanta dig också med
Onos Fatizon!


Logosmappen

Uppdaterat 9.2.2005