Hoppets bekännelse


Innehållsförteckning
kap 1 | kap 2 | kap 3 | kap 4 | kap 5| kap 6 | kap 7 | kap 8 | kap 9 |

 

Kapitel 3: Gud Fader och skapelsen

3.4 Gud och det onda

Dualismen
Det onda måste tjäna Gud


Job 2:10

Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?

 

 

 

 

 

 

TEODICÉ:
Tanken på det ondas förhållande till en
allsmäktig Gud.

Om Gud är allsmäktig, varför kan han då tillåta så mycket ont i världen? Han är väl också kärleken?

Dylika frågor hör till de vanligaste ursäkterna för att ta avstånd från tron på Gud. Man förutsätter att den Gud man skall tro på skall se ut på ett bestämt sätt. Det är människan som bestämmer sin gudsbild.

När vi frågar Bibeln till råds, måste vi konstatera att det är många frågor som förblir obesvarade. Gud har uppenbarat för oss det som vi behöver veta. Men han har valt att låta en del frågor vara öppna. Gud är outrannsaklig.

Frågan om Gud och det onda hör till dylika frågor, det s.k. teodicéproblemet. Bibeln innehåller visserligen en del undervisning, som kan hjälpa oss en bit på väg. Men några uttömmande svar ger Bibeln inte på denna fråga.

För den som önskar tränga djupare in i frågan än vi har möjlighet att göra hör rekommenderas Leif Anderséns bok Gud, varför sover du?

 

 

 


DUALISM:
Tro på två motsatta grundprinciper i tillvaron: en god och en ond

 

Dualismen

Det kan först vara bra att ta upp ett begrepp, som förekommer inom teologin och filosofin.

Många religioner är dualistiska. De lär att det finns två gudaväsen, en god skapargud och en ond förstörare. Typisk är t ex de gamla persernas goda Ormuzd och den onda Ariman. Kinas urgamla naturfilosofi räknar med en grundläggande kontrast mellan urkrafterna yang och yin. Den förra är manlig, hård, ljus och aktiv medan den senare är kvinnlig, mjuk, mörk och passiv.

Kristendomen lär att det finns en Gud, som har skapat allt. Han är god och allsmäktig. Men djävulen då? Är han den andra polen i ett dualistiskt system?

I berättelsen om Job omtalas hur djävulen (Åklagaren) utverkar sig rätt av Gud att slå den rättfärdige Job med lidanden och plågor. Där är det viktigt att observera, hur hans makt att låta lidandet drabba får sin gräns av Gud. Gud tillåter det onda, men bara så långt han finner för gott. Gud bevarar sin överhöghet gentemot djävulen.

Joh 12:31

1 Mos 3:15
Upp 12:9

 

MANIKEISMEN:
En sekt uppkallad efter persern Mani på 200-talet. Den såg det onda som en självständig makt vid sidan om Gud.

 Jesus beskrev sin förestående död som en dom över denna världens furste. Då skulle det fullbordas, som Gud sade till ormen efter syndafallet: kvinnans säd skulle söndertrampa ormens huvud. Uppenbarelseboken beskriver, hur den stora draken blev nedkastad från himlen, och blev hänvisad till jorden, där han går omkring i stor vrede.

Enligt Bibeln är det klart att Gud är helt suverän. Det finns ingen svaghet hos honom, och vi behöver inte vara ängsliga för att han skall duka under i kampen mot djävulen. Segern är redan vunnen. Kristendomen lär inte dualism.

De lutherska bekännelseskrifterna tar klart avstånd från dualismen i den form den förekom t ex hos manikeerna. Dessa lärde att det finns två urprinciper i tillvaron: anden är substansen för det goda, och materien är substansen för det onda. Denna idé härstammar från grekisk filosofi.

 

 

 

 

1 Mos 1:31


2 Petr 2:4
Jud 6

 

Det onda måste tjäna Gud

Vi får aldrig här i livet svar på frågan, varför Gud tillåter det onda. Men vi kan ana några delsvar:

Först måste vi slå fast, att Gud inte har skapat eller velat det onda. Han skapade världen i perfekt tillstånd, "det var mycket gott."

Att det onda kom in i världen efter skapelsen är ett faktum. Men vi vet inte när avfallet skedde. Petrus omtalar "änglar som syndade" och som blev nedstörtade i avgrunden. På ett liknande sätt beskriver också Judas de onda änglarnas avfall. Men vi får inte veta några detaljer.

När syndafallets dag kom, fanns där i paradiset en orm, en djävul. Sedan dess har världen inte varit sig lik. Djävulen bekämpar Gud, och han gör det med mycket skickliga metoder. Han verkar ha stor makt. Utan att räkna med en djävul skulle det vara omöjligt att förklara all ondska som finns.

 

 

 


Rom 8:28

 

1 Mos 50:20

Gud sätter en gräns för djävulens möjligheter, som vi tidigare såg av Jobs bok. Vi skall vara på vår vakt mot honom och ta honom på allvar, men vi behöver inte vara rädda för att han besegrar Gud.

Framför allt skall vi sätta vårt hopp till att Gud alltid använder det onda för sina goda syften.

För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.

Också Job blev upprättad till slut, trots sina oerhörda plågor. Josef blev utsatt för de nesligaste orättvisor, men Gud tänkte allt till godo och räddade hela hans släkt genom de onda planerna mot Josef. Och Jesus själv måste genomgå sitt lidande för att Gud genom honom skulle kunna frälsa den onda världen.

Psb 450:5

Vill du livets visdom finna,
vill du vinna
för ditt hjärta frid och tröst,
lyft mot Herren i det höga
upp ditt öga,
se hans verk och hör hans röst.

Till sidans början | Föregående avsnitt | Nästa avsnitt

3.9.2000