Några böner

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Främlingarnas hemliv är en bönbok som hör till klassikerna inom den evangeliska rörelsen i Finland. Den utkom i många upplagor fram till medlet av 1900-talet och lästes praktiskt taget i varje hem under väckelsetiderna. Dess författare Johannes Bäck var Lutherska Evangeliföreningens ledare under slutet av 1800-talet.

Dessa texter är en revision av Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv, Svenska Lutherska Evangeliföreningens i Finland förlag, tionde upplagan 1946. Den språkliga bearbetningen har gjorts av Ola Österbacka (aftonbön på fredag och lördag av Jari Rättö) och är ett försök att återföra delar av denna gamla skatt till dagens kristna. En del av bönerna är tidlösa, medan andra innehåller element som hör till en förgången tidsperiod och kräver betydligt radikalare ingrepp. Exempel på förändringar i serien av morgonböner är femdagarsveckan och ändringen av ordningsföljden på veckodagarna.

Se en jämförelse med originaltexten (valda avsnitt ur bönen på Kristi himmelsfärd) samt en presentation av frågeställningar kring språklig revision av denna art.

Numreringen är den samma som används i boken.

Bearbetningarna gjordes till största delen år 1999 (då också jämförelserna med originaltexten skrevs) och samlingen är ännu ofullständig. Jari Rättö har fortsatt arbetet med bearbetningen (2013) och nya texter läggs in efterhand.


Morgonböner

4. Morgonbön på söndagen
6. Morgonbön på måndagen
8. Morgonbön på tisdagen
10. Morgonbön på onsdagen
12. Morgonbön på torsdagen
14. Morgonbön på fredagen
16. Morgonbön på lördagen

Aftonböner

5. Aftonbön på söndagen
7. Aftonbön på måndagen
9. Aftonbön på tisdagen
11. Aftonbön på onsdagen
13. Aftonbön på torsdagen
15. Aftonbön på fredagen
17. Aftonbön på lördagen

Böner på olika högtidsdagar

32 Bön på nyårsdagen
34 Bön på långfredagen
36 Bön på påskdagen
37 Bön på Kristi himmelsfärdsdag

Böner vid olika tillfällen

40 Bön före Ordets betraktande
41 Bön efter Ordets betraktande
42 Bön före sammankomst
44 Bön före skriftermålet
45 Bön efter skriftermål
46 Bön före den heliga nattvarden
47 Bönesuckar vid Herrens bord
48 Bön efter den heliga nattvarden

Böner under särskilda livsförhållanden

51. Bön i medgång
52. Bön i motgång
53. Bön i anfäktelse och frestelse
54. Bön efter syndafall
55. Bön i glädje
56. Bön under sjukdom
57. Bön efter tillfrisknande

Böner för olika stånd och åldrar

69. En församlingslärares bön
71. Bön för kyrkan

 


[Logosmappen] [Folkbibeln Online]