Morgonbön på fredagen

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

 

Min käre Frälsare! Genom ditt ord vet jag, att jag har din förtjänst och förbön att tacka för allt gott i livet, som din Far skänker mig trots min synd. Därför vill jag bära fram mitt tack inför dig denna morgon. Särskilt ber jag att få tacka dig för att jag blivit bevarad under den gångna natten. Jag har fått vila utan att störas av någon olycka och känner mig nu åter styrkt både till kropp och själ.

Nu ber jag dig, att du ville frambära mitt tackoffer inför din Far, sedan du helgat det med ditt blod, ty bara genom ditt blod kan det behaga det gudomliga Majestätet. Stänk ditt blod över hela min person och rena mig därmed från all köttslig och andlig smitta. Jag är ju fortsättningsvis en syndare och kan därför inte bestå inför den oändliga helighetens förtärande eld, om inte du är den molnstod som helt omger mig.

Herre Jesus, du gick i döden för mig. Det var på en fredag du utförde din sak i mitt ställe och gjorde det som jag hade bort göra. I din själ och i din kropp led du de plågor, som jag hade bort lida i helvetet. Som min ställföreträdande överstepräst offrade du det tillräckliga och eviga försoningsoffer, som den gudomliga rättfärdigheten förgäves skulle ha krävt av mig. Det dyrbara försoningsblodet, som renar mig från alla synder, lät du rinna från spikhålen i dina händer och fötter och ur din öppna sida. Genom det är jag nu fri, försonad och återlöst.

Visst är min överträdelse stor, men på grund av ordets vittnesbörd tror jag att den har fått sitt slut.1 Jag har begått synder, i synd är jag avlad och född, och synden fäster ännu vid mig, men jag behöver inte förtvivla, eftersom synden är förseglad. Ofta verkar det som om min skuld vore större än att den skulle kunna förlåtas, men då håller jag mig fast vid ditt eviga sanningsord, som säger att skulden är försonad.

Herre, så är jag då salig i dig, trots all min synd! Jag är ren och rättfärdig, ty du har fört fram den eviga rättfärdigheten. Med ditt blod och med din död har du köpt mig fri från synden, döden och djävulens våld. Du har i dopet tvättat mig med ditt blod och trolovat mig med dig. Därför är jag din, och du, Herre Jesus, är även min, ty som du har tagit emot mig så tar jag emot dig. Nu vill jag som medlem i ditt rike även tjäna dig i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Hjälp mig och ge mig din Andes nåd att med ett oskrymtat hjärta tjäna dig, som på ett så självuppoffrande sätt har tjänat mig.

Helga mitt liv och min verksamhet också denna dag. Ge mig nåd att i tron på dig göra mina åligganden, hur obetydliga de än kan vara. Jag behöver ju inte välja ut någon enskild gärning eller gudstjänst för att behaga dig, utan helt enkelt stå på den plats där du ställt mig och vara trogen där. När jag då i tron på dig och din förtjänst uppfyller min kallelses plikter och tjänar min nästa i kärleken, då är ju detta de verkligt goda gärningar som du vill ha av mig. Och så som inte ser någon fläck eller skrynka på min person, då den helt och hållet är gömd i de djupa vecken av din rättfärdighets vida mantel, så finner du också mina gärningar goda och välbehagliga, då jag gör dem i ditt namn. Låt mig då verkligen göra allt vad jag företar mig i ditt namn! Hör mig, som du har lovat. Amen.

1) Dan. 9:24


Logosmappen