Morgonbön på söndagen

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

 

Trofaste, barmhärtige Gud och Far!

På morgonen till denna dyrbara nådedag kommer jag till dig i Jesu namn för att först och främst säga mitt tack för det faderliga beskydd, som du för Jesu skull gett mig under den gångna natten. Jag har inte blivit skadad till liv och hälsa, fastän den onde fienden nog skulle ha velat tillfoga mig mycket ont. Du har hållit din fadershand över mig och dina heliga änglar har stått runt min bädd. Jag kan inte tillräckligt tacka dig för denna nåd, men jag tror ändå att du för Jesu skull tar emot mitt tack som ett morgonoffer som behagar dig.

Men nu, Far, har jag mycket att be dig om. Först och främst ber jag att du för Jesu Kristi skull ville förlåta mig alla mina synder, vilka under natten har kunnat snärja sig in i mina tankar och drömmar. Tillräkna mig även denna morgon din Sons rättfärdighet. Utan den kan jag inte bestå inför dig. Låt din helige Ande överbevisa mitt hjärta, att jag också i dag har syndernas förlåtelse genom Jesu blod. Endast i denna tro kan jag under dagens lopp strida emot och övervinna synden.

Käre Far! Du har gett mig en vilodag i dag, och du vill också att jag skall använda den som en vilodag. Jag behöver nog vila från mina jordiska sysslor, men framför allt behöver jag vila till min själ. Ingenting annat än ditt ord kan ge min oroliga ande ro och min trötta själ vila. Låt mig då i dag, när jag kan vara fri från jordiska bekymmer och arbeten, använda mig av alla till buds stående medel att läsa, höra och begrunda detta ord som jag äger så rikligt tack vare din faderliga nåd. Ta genom din helige Ande bort den likgiltighet som så ofta vill smyga sig in hos mig. Gör mig mer och mer hungrig efter den goda mat som du så rikligt dukar fram för mig i ordet, och som du också i dag vill mätta min själ med.

Jag ber dig också för dessa många som tror sig kunna klara sig utan ditt ord. De är nog måna om sitt kroppsliga uppehälle, men låter sina själar dö i hunger. De läser aldrig ditt ord i sina hem, de går aldrig för att höra det i ditt hus. Låt dem inte dö i detta fasansfulla tillstånd. Väck dem till besinning så länge det ännu är tid att besinna sig.

Förbarma dig även, all barmhärtighets Gud, över dem som i dag skall förkunna ditt ord för andra. Låt dem både i dag och alla andra dagar rent och klart lägga fram din sanning för sina dyrt återlösta medmänniskor. Hjälp dem att själva alltid leva i ditt ords klara ljus, så att många genom deras vittnesbörd må komma till ljuset. Men om det bland dem skulle finnas blinda ledare, så smörj dem genom din helige Ande med ögonsalva, så att de får sin syn, och bevara oss från att följa dem i deras blindhet.

Slutligen ber jag för alla dem som med mig enkelt tror ditt heliga ord och älskar din undervisning. Behåll dem och oss alla i din sanning, och tillåt oss aldrig att ge efter för lögnen. Låt oss alltid växa till i nåden och i kunskapen om vår Herre Jesus Kristus, och låt oss så här nere fira våra vilodagar, att vi en gång då prövningstiden är slut får gå in i den sabbatsvila som återstår för ditt folk där uppe. Hör denna ditt barns bön, för Jesu skull. Amen.


Logosmappen