Bön vid sammankomstens början

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

Herre Jesus! I ditt heliga ord har du lovat att vara med de dina alla dagar. Du har också gett oss det särskilda löftet, att du är med där två eller tre är samlade i ditt namn. Nu tar vi dig på orden och binder dig vid ditt eget löfte. Vi är ju nu samlade i ditt namn, då vi har kommit för att höra och läsa ditt heliga ord, och därför måste du vara med oss. Vi ser dig inte, men du ser oss. Du prövar ju våra hjärtan och njurar och vet vad var och en behöver. Det är just dig, Herre, som vi behöver. Vad är vår sammankomst utan dig?

Nu ber vi, att du ville låta oss uppleva din närhet i tron på löftesordet. Vi har kommit hit så tröga och kalla som vi är, men gör du våra hjärtan brinnande. Utgjut din Ande över oss i rikt mått som du förr utgöt din Ande över apostlarna. Låt honom smörja våra ögon med ögonsalva, 1 så att vi får se undren i din undervisning. 2 Uppenbara för oss visdomen, som är fördold 3, och led oss med dina ögon. Låt oss få uppleva, att ditt ord ger ljus och skänker förstånd åt enkla människor. 4

Ge åt var och en det som han behöver bäst: tröst åt den bedrövade, medicin åt den sjuke, kraft åt den svage, varning åt den försumlige, väckelse åt den sovande, bestraffning åt den osedlige. Herre Jesus, låt inte denna stund vara utan betydelse och nytta för saligheten. Låt den starkt bidra till att det nya livet föds och det gamla livet dödas. Och som vi nu är samlade i gemenskapen kring ditt ord, så låt oss också i dig vara ett i kärleken. Låt denna sammankomst också stärka den kristna enheten och broderskärleken!

Herre Jesus, låt oss till sist få vara med om den stora, härliga sammankomsten där uppe, där sången skall klinga skönare än här, och där vi på ett synligt sätt skall ha dig mitt ibland oss och få möjlighet att med salig fröjd i förundran se ditt ljuvliga ansikte. Amen.

1) Upp 3:18
2) Ps 119:18
3) 1 Kor 2:7
4) Ps 119:130


[Onos fatizon] [Logosmappen]

9.5.1999 Ola Österbacka