Bön före bibelstudium

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

Jag tackar dig, min Gud, att du åt mig syndare har berett ett förrådshus, som är överfullt av alla andliga ägodelar och förnödenheter. Detta förrådshus är ditt heliga och dyrbara ord, som du har gett mig i den välsignade bibeln. Ta mig nu vid handen, käre Far, och för mig in i detta rika förråd. Låt din Helige Ande följa mig där, så att jag finner allt vad min själ behöver.

Mina behov är så många och du känner dem själv allra bäst. Må du då också fylla dem. Du ser ju, hur fattig min själ är, dessutom hungrig, sjuk och naken. Dela därför ut rikedomar åt den fattige, mat åt den hungrige, medicin åt den sjuke och kläder åt den nakne från ordets förrådshus.

Då dessa din nåds oändliga rikedomar alla är inneslutna i din käre Son, Jesus Kristus, min Frälsare, så ber jag om din Andes nåd att så kunna höra, läsa och studera ditt ord att jag alltid finner Jesus där. Måtte studiet av ditt ord också denna gång leda till att jag allt mer ikläder mig Herren Jesus Kristus både som min rättfärdighet och mitt föredöme, så att jag växer till i nåden och kunskapen om min käre Frälsare.

Hör min bön för Jesu skull. Amen.


[Onos fatizon] [Logosmappen]

9.5.1999 Ola Österbacka