Bön i medgång

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

Herre Gud, himmelske Far!

"Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna." 1 Du "täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden, du låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar." 2 Men ännu större är din omsorg om oss människor, som du har skapat till ditt folk och får i din hjord. 3

För Jesu Kristi, vår medlares, förtjänst och förböns skull låter du din sol "gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga." 4 Men i synnerhet tar du hand om de dina, som tror på din enfödde, käre Son, Jesus Kristus. De har sökt ditt rike och din rättfärdighet, och därför låter du också det jordiska goda tillfalla dem. Du främjar deras händers verk och låter deras verksamhet ha framgång.

Också jag, som är den minsta bland dina tjänare, har i rikt mått fått del av din faderliga godhet. Du har en lång tid låtit den jordiska medgångens och lyckans sol kasta sitt rosenskimmer på min livsväg. För denna nåd, som jag ingalunda har förtjänat, tackar jag dig nu, käre Far! Samtidigt ber jag, att du ständigt ville hålla ditt fadersöga riktat på mig.Du vet ju nog hur fördärvat mitt hjärta är. Då det går bra för mig en tid börjar jag glömma bort dig och mera glädjas över gåvorna än över dig, som gett dem. Umgänget med dig vill bli allt mattare och troslivet förslappas.

Till detta kommer, att jag ibland glömmer att allt är dina gåvor, och så blir jag uppblåst och högmodig i mitt sinne. Den fara som hotar mig i medgången är verkligen stor. Du, Far, kan likväl avvärja faran, och jag ber dig nu att du av nåd ville göra det. Håll mig under din Helige Andes inre tuktan och fostran och ge mig aldrig fria tyglar. Låt mig få njuta medgång och lycka så länge det kan ske utan att det skadar mig, men om du märker att jag för den jordiska medgångens skull håller på att förlora dig och livet i dig, så kom då, om inget annat hjälper, med motgång och olycka. Huvudsaken är ju att jag förblir vid det enda nödvändiga &endash; att jag genom tron på din Son förblir ditt barn och din arvinge både i tiden och i evigheten. Ge din Helige Andes nåderika och kraftiga bistånd till detta. Amen.

1) Ps. 36:6
2) Ps. 147:8f
3) Ps. 100:3
4) Matt. 5:4


[Innehåll] [Onos fatizon] [Logosmappen]

23.1.1999 Ola Österbacka