Bön efter tillfrisknande

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

Jag tillber och prisar ditt allvisa råd, käre himmelske Far, då du funnit för gott att ännu förlänga min vistelse här. Vissserligen skulle jag gärna ha lämnat främlingskapets band, för jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre. 1 Visst känns det nu så, som om jag i en liten bräcklig båt hade blivit kastad ut på den stormiga oceanen efter att ha varit alldeles nära den lugna hamnen, men jag vill ändå gärna böja mig under din faderliga vilja, som i alla avseenden helt säkert är den bästa. Du såg väl, min Gud, att jag ännu skulle ha något att uträtta här och möjligen vara till någon nytta genom din nåd, och därför ville du inte skära av min livstråd.

Jag vill trots allt tacka dig för den genomgånga sjukdomen, som i mer än ett avseende har blivit mig till nytta och välsignelse. Min gamla människa har blivit tuktad, medan den nya människan har fått ny kraft och vuxit till. Inte så, som om jag nu i mig själv skulle vara bättre än förr - tvärtom känner jag mitt elände och min svaghet djupare än många gånger förr. Men genom din nåd har jag lärt mig att fatta det tomma och förgängliga i de jordiska tingen, medan å andra sidan de himmelska har blivit viktigare och dyrbarare. Det var därför, käre Far, som du ville få mig till sjuksängen.

Hur länge jag ännu kommer att stanna här vet du själv, min Far, som har skrivit upp alla mina dagar i din bok. Du vet också hur mycket jag ännu skall lida och uträtta. I dina händer befaller jag mig till kropp och själ. Ge mig snart tillbaka mina krafter, så att jag på nytt kan arbeta i mitt jordiska kall. Hjälp mig sedan att sköta det så att ditt namn blir förhärligat, ditt rike växer till och mina medmänniskor får det bättre. Bevara mig så att inte denna världens goda får väldet i mitt sinne. Ja, bevara mig genom din helige Ande till ditt himmelska rike, och låt mig både i livet och i döden ha min styrka och hälsa i min käre Frälsare och hans evigt gällande förtjänst. Hör mig, Gud, för Jesu skull. Amen.

1) Fil 1:23

[Innehåll][Logosmappen]

5.3.1999 Ola Österbacka