Bön på nyårsdagen

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

Högtlovade, treenige Gud! Då min tanke i dag går tillbaka till det förgångna året, manas mitt hjärta att bära fram en ödmjuk tacksägelse för all den nåd du visat mig. Med tanke på min synd var jag även under det gångna året oförtjänt av det minsta av de bevis på nåd som du visat, och likväl tröttnade du inte att göra mig gott och överhopa mig med välgärningar. För allt detta vare du lovad och prisad, all barmhärtighets Gud.

Jag behöver ändå inte sväva i okunnighet om den verkliga orsaken till den nåd och alla de välgärningar som du bevisar mig, ovärdige. Jag vet av ordet att det är dig, Herre Jesus, och din välsignade förtjänst jag har att tacka för allt det goda som jag får åtnjuta både till kropp och själ. Så var det även under det förgångna året. Hade du inte medlat mellan mig och den gudomliga rättfärdigheten med din förtjänst och förbön, så skulle jag helt säkert ha gått under i mitt elände.

Dig, Herre Jesus, får jag också tacka för att jag, då jag nu bekänner mina synder under det gångna året, får full förlåtelse för dem alla för ditt blods och din försoningsdöds skull. Jag kan således börja det nya året i ditt namn i frid med ett rent samvete.

Ja, i ditt dyra namn börjar jag det, Herre Jesus, och då är början sannerligen god. Ditt namn är ett fast slott, dit jag alltid får fly och där jag alltid får skydd. Det är som en dyrbar salva, som helar de djupaste hjärte- och samvetssår.

Ditt namn är ju Jesus, Frälsaren, och du är verkligen en Frälsare. Redan vid det viktiga tillfället när du fick Jesus-namnet, när du bara var ett spätt barn, utgöt du som min ställföreträdande överstepräst ditt dyra blod, för att jag, som är oren ända från födelsen, redan i min tidigaste barndom skulle bli bestänkt med reningsblodet till mina synders förlåtelse. Genom din omskärelse iklädde du dig skyldigheten att uppfylla lagen för mig enligt din Faders vilja. Nu är du lagens ände till rättfärdighet för var och en som tror. Nu får jag gentemot djävulen, världen och min egen fördömande känsla säga att jag har rättfärdighet och starkhet i dig, min Frälsare. Om allt detta påminns jag i dag, då jag firar minnet av din omskärelse, då du fick ditt namn och blev ställd under lagen.

Jag ber nu att du även i fortsättningen och alltså också under det påbörjade nya året ville vara min Jesus, min medlare och Frälsare. Be för mig också under detta år. Bestänk mig dagligen i tron med ditt blod och stöd mig med din käpp och stav för vartenda steg jag tar.

Käre Far i himlen! Dela du under detta år de sorger och glädjeämnen, som skall tillfalla mig, så vist och faderligt, att jag inte slås ner av sorgen, men inte heller låter mig berusas av glädjen. Jag vet inte vad som skall hända mig, men du vet det, och du skall helt säkert låta allt bli till mitt sanna bästa. I dina händer befaller jag min ande, själ och kropp.

Helige Ande! Led mig fortfarande i din sanning och helga mig i den. Ge mig så mycket jag behöver av din tuktan och tröst. Men håll mig framför allt orubbligt hos min Frälsare och bär också fram många av dem som ännu är främmande för honom till hans kärleksrika famn.

Treenige Gud, Fader, Son och Ande! Håll vakt om din kyrka i hela världen och låt den tillväxa i inre och yttre styrka. Tänk i nåd på vår egen kyrka och på vårt fosterland och alla dess invånare. Välsigna både lärare och åhörare, både överhet och undersåtar. Trösta alla bedrövade, lindra alla lidandes plågor, förbarma dig över alla döende. Ja, förbarma dig över oss alla och låt oss under detta år leva, röras och vara till i dig. Då skall det sannerligen bli ett gott nytt år, ett nådens år från Herren, i Jesu välsignade och välsignande namn. Amen.


[Onos fatizon] [Logosmappen] [Sök i Folkbibeln]

4.1.2000 / Ola Österbacka