Bön efter bibelstudium

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

Jag tackar dig, käre himmelske Far, för den stora nåd du nu åter har förunnat mig, då jag har fått vara i ditt heliga ords förrådshus och där samlat skatter för min fattiga själ. Fast jag inte känner det särskilt starkt vet jag, att jag har fått vara i himlens förgård, för jag har upplevt din närhet och din kraft. Du har genom ditt ord talat till mig och jag har hört din röst. Den har varit allvarlig, dömande och bestraffande, men också ljuvlig, lugnande och tröstande. Den har uppenbarat många hittills dolda synder för mig, men den har också försäkrat mig om nåd och syndernas förlåtelse i Jesu Kristi namn.

"Underbara är dina vittnesbörd." 1 "Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord." 2 "De är sötare än honung, än renaste honung." 3 "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." 4 "Genom dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag alla lögnens vägar." 5 "Jag hatar dem som vacklar hit och dit, men din undervisning älskar jag." 6 "Om inte din undervisning hade varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände." 7 "Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel, de är mitt hjärtas fröjd." 8

Också nu har ditt ord glatt mitt bedrövade hjärta och gett mig ett nytt liv. Dina ord, min Gud, är verkligen ande och liv, vare sig jag läser dem i din heliga Skrift eller hör dem förkunnas genom dina tjänare. Genom dem får jag frid för min själ, min hälsa, min salighet, och det därför att jag har funnit min Jesus där. Jag gömmer detta ord i mitt hjärta och därmed också Jesus själv.

Ja, kom Herre Jesus och bo hos mig! Kom och var min rättfärdighet och styrka, min sol och sköld, min skatt och tillgång. Kom och regera mig med din Helige Ande och låt mig som Maria alltid sitta vid dina fötter och höra dig tala. Hjälp mig också genom din nåd att vara ordets görare och inte bara dess hörare.

Helige Ande, gör mig varje dag allt hungrigare efter ditt ord och låt mig varje dag komma allt djupare in i det! "Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt, ge mig förstånd, så att jag får leva." 9 Må jag av hela mitt hjärta följa dina stadgar, så att jag inte kommer på skam." 10 "Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar." 11

Hör, treenige Gud, denna bön för din ofattbara nåds skull. Amen.

1) Ps 119:129
2) Ps 119:67
3) Ps 19:11
4) Ps 119:105
5) Ps 119:104
6) Ps 119:113
7) Ps 119:92
8) Ps 119:111
9) Ps 119:144
10) Ps 119:80
11) Ps 119:135


[Onos fatizon] [Logosmappen]

9.5.1999 Ola Österbacka