Bönesuckar vid Herrens bord

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

 

Din förklarade kropp, Herre Jesus, bevare min kropp och själ till evigt liv. Amen.

Ditt välsignade dyra blod, min käre Frälsare, bevare min kropp och själ till evigt liv. Amen.

Låt Din kropp och Ditt blod, som jag nu, Herre Jesus, tar emot vara en underpant på min förening med Dig och mina synders förlåtelse genom Dig. Amen.

Sätt mig som ett insegel på Ditt hjärta, och som ett insegel på Din arm. Herre Jesus, nu är Du min, låt mig också för evigt förbli Din.

Gör mig, min Jesus, stark i tron, glad i hoppet, tålig i bedrövelsen, brinnande i kärleken.


Logosmappen

Språklig bearbetning: Jari Rättö