Aftonbön på söndagen

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

 

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Ps 106:1.

Vid min medlares sida och i hans välsignade namn vågar jag komma inför dig i kväll, rättfärdige Gud och barmhärtige Far. Jag vet ju att jag, så syndig som jag är, alltid är välkommen inför nådetronen, om jag endast har Jesus med mig. Tänk så saligt att jag får komma sådan jag är och ta min Frälsare med mig!

Nu, Far, kommer jag vid slutet av denna salighetsdag för att tacka och be till dig. Jag har ju så mycket att tacka för, ja, mycket mer än jag ens kan fatta och tala om. Främst tackar jag för den vila som du i dag har skänkt mig både till kropp och själ. Jag har fått hämta nya krafter för kommande mödor och ansträngningar, som möter mig i mitt arbete, och även min själ har livats upp genom ditt heliga ord.

Som en Far har du i dag talat till ditt barn, än bestraffande, varnande och förmanande, än tröstande, upplivande och uppmuntrande. Jag har visserligen inte kunnat lägga allt på minnet vad jag hört, inte heller har jag förstått allt vad jag har läst och tänkt på, men så mycket har jag fått att min själ kan leva.Jag skulle också i dag ha gått under i mitt elände om inte ditt ord hade varit min tröst. Sedan du genom ditt ord både slagit och tröstat mig vill jag nu åter gå på dina budords väg och sträcka mig efter det saliga mål, som du kallar mig till i Kristus Jesus.

Men, Far, som du har gett mig din Andes nåd att lyssna och ta emot ditt ord, så måste du också hjälpa mig att kunna bevara det. Du har själv sått den goda säden i mitt hjärta, och nu måste du också själv vattna utsädet, så att det kan bära rik frukt till din ära och till ditt rikes framgång. Om det någon gång skulle gå så olyckligt, att jag av en eller annan orsak skulle börja mista smaken för ditt ord, kom då med din Helige Ande och gör mig på nytt angelägen att höra det.

Bevara mig också, käre himmelske Far, för all villfarelse och gör den sanningen levande för mig, att jag genom att omfatta en falsk och kättersk lära vanhelgar ditt heliga namn. Låt mig inte heller i mitt liv visa mig vara endast en ordets hörare, utan låt mig i kärlek, tålamod och försakelse alltid befinnas vara ordets görare, för att du, käre himmelske Far, och din Son, min Frälsare, och den Helige Ande, också genom mig skulle bli prisad och förhärligad.

Jag ber dig ännu, trofaste Far: bevara mig under den kommande natten för synder, olycka och allt ont. Håll djävulen och de onda andarna långt borta från mig. Låt dina goda änglar omge min bädd. Täck över mig med din sons härliga rättfärdighet och förlåt för Jesu skull alla mina synder. Om du i natt kallar mig bort, låt då dina änglar föra min själ till platsen vid Abrahams sida. Här är ju inte gott att vara, och du vet ju, att jag alltid längtar efter att få byta främlingskapet mot den saliga vistelsen i det himmelska fridshemmet.

Nu överlämnar jag mig till kropp och själ och dessutom alla mina nära och kära, mina lärare och min överhet i ditt faderliga beskydd. Ta inte din hand ifrån oss. Vi behöver dig. Du är vår salighets Gud i Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 


Logosmappen