Bön för kyrkan

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

 

Herre Jesus Kristus! Vi ber Dig för Din kyrka och församling i hela världen, att Du, som är hennes konung och huvud rikligt vill välsigna henne. Ge henne i rikligt mått av Din Helige Ande, så att hon må bli helgad och bibehållen i sanningen. Låt henne växa till i både inre och yttre styrka, så att inte bara alla döda medlemmar i henne må få liv genom tron på Dig, utan också alla icke-troende och även Ditt forna egendomsfolk, Israel, så att de genom dopet i Ditt namn blir införlivade med henne.

Välsigna, Du trogne överherde, alla dem vilka Du i Din nåd kallat att såsom Dina budbärare och vittnen tjäna Dig och Din kyrka. Utrusta dem rikligt med alla de Andens gåvor som de behöver för sitt kall. Ge dem nåd och visdom att efter Din vilja och kraft predika Din lära och förvalta de heliga sakramenten. Låt, o Herre Jesus, dessa dyra nådemedel alltid finnas rena och oförfalskade i Din kyrka. Utför genom dem med Din Heliga Ande Ditt nådeverk ibland människorna till dagarnas ände.

Fullborda Ditt dyra löfte, att Du, såsom upphöjd från jorden, ska dra alla till Dig. Bevara Din kyrka i nåd för all lögn och villfarelse och låt henne alltid ha Ditt ords rena lära. Skydda henne från alla listiga och våldsamma angrepp ifrån hennes fienders sida, och låt helvetets portar aldrig bli henne övermäktig.

Till slut, då hon här har uppfyllt sin bestämmelse såsom en lidande och stridande församling, så låt henne, o Herre Jesus, för evig få vara hos Dig i det nya Jerusalem såsom en förhärligad och triumferande församling, precis som Du själv efter utstående förnedring i anseende i Din mandom blev upphöjd på Faderns högra hand, där Du nu med Honom och den Helige Ande lever och regerar i evighet. Amen.


Logosmappen

Språklig bearbetning: Jari Rättö