Morgonbön på onsdagen

från Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Innehåll

 

Käre Far i himlen!

Tack för all din nåd mot mig, svaga, ovärdiga människa! Inte ens om natten tröttnar du att göra gott mot mig, för du har åter en natt bevarat mig för allt ont och gett mig en vila, som har styrkt mina krafter.

Nu ber jag, Far, att du ville ge mig ny nåd för denna dag som du har gett mig. Tillräkna mig denna morgon och hela dagen din sons förtjänst och rättfärdighet, som om jag själv hade uppfyllt din lag och fullgjort alla dina krav. Låt din helige Ande vittna med min ande att jag, trots min synd, är föremål för din välvilja i Kristus Jesus och att jag som ditt barn får överlämna mig helt i ditt beskydd. Ta du hand om mig och allt vad jag förehar mig, och hjälp mig att sköta mina uppgifter så att ditt heliga namn blir ärat.

Helige Far, bevara mig för den största olyckan, att ge synden och de onda begären fria händer. Skulle någon frestelse möta mig under dagen, så hjälp mig att övervinna den. Min natur är så genomfördärvad och de syndiga begären både inifrån och utifrån så starka, att jag inte kan stå emot dem om du inte själv stöder mig.

Käre Frälsare, jag ropar också till dig om hjälp. Du har själv upplevt frestelsens makt, men ändå stått emot den: hjälp mig, när också jag frestas. Håll mig alltid nära dig och låt mig även i dag i tron få känna att du är nära. Ge mig nåd att tro på din närhet också då du verkar vara långt borta. Skulle du i din allvishet finna för gott att i dag gömma dig för mig, så låt din helige Ande starkt påminna mig om ditt löfte: "Jag är med er alla dagar intill tidens slut."1 Dina löften är ju "ja" och "amen", och de håller att bygga på både i mörka och ljusa stunder. Ge mig endast nåd att framöver kunna göra det mera än hittills.

Det är ofta så att jag är rädd när jag borde vara frimodig och dristig när jag borde vara rädd. Därför behöver jag varje dag och särskilt i dag din helige Andes hjälp och handledning. Kom och ta mig med i din skola i dag! Styr du mina fötter på fridens och sanningens väg. Gör mina steg stadiga på salighetens väg så att de inte slinter, men om jag faller, hjälp mig upp, så att jag inte blir liggande och går under. Upptäck för mig alla hotande faror och hjälp mig att undvika dem. Ta bort likgiltighet, kallsinnighet och tröghet ur mitt hjärta. Gör mig brinnande i anden. Ge mig nåd att för mina medmänniskor vittna om min Frälsares kärlek både med ord och handling. Låt aldrig egennytta, girighet och kärlekslöshet utmärka mitt förhållande till mina medmänniskor. Låt det bli mer och mer tydligt för min nästa att Kristi kärlek är utgjuten i mitt hjärta och att tron inte är ett overksamt och dött ting.

Nu överlämnar jag mig åter i dina händer, treenige Gud, och är beredd att ta emot den påbörjade dagen sådan som du ger den. Jag tror att allt kommer från dig, och allt som kommer från dig är gott, antingen det sedan är glädje eller sorg. Amen.

1) Matt 28:20


Logosmappen