Martin Luther:

Om den trälbundna viljan

i översättning av Gunner Hillerdal
enligt utgåva av Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1964.
Publicerad med tillstånd av översättaren 3.8.2001.
Texten får inte mångfaldigas eller spridas.


Innehåll


Logos-mappen är en samling bibel- och bekännelsedokument och upprätthålls av Föreningen Logos i Österbotten.

3.8.2001