David Hedegård: Enighet i dopfrågan
 
enligt utgåva av Evangeliska fosterlands-stiftelsens bokförlag
Tredje upplagan 1948

[Texten har moderniserats och reviderats språkligt i någon mån. Eftersom boken i huvudsak återger en dialog mellan två personer har vi strävat till att göra språket mera likt våra dagars talspråk. Att det finns uttryck och ordvändningar som kan diskuteras är vi medvetna om.
Citaten ur Bibeln har till övervägande del tagits ur Svenska Folkbibeln 1998. I några fall har ändå den gamla ordalydelsen behållits, eftersom den används i dialogen, och den nya inskjutits inom klammer, och då har detta utmärkts inom klammer, t.ex. [1917].
Citaten ur andra böcker och skrifter har fått stå helt oförändrade, bl.a. alla plurala verbformer och eventuellt ålderdomliga ord och uttryck, eftersom den språkliga revideringen i det här fallet inte har gällt dem.]

Innehåll


Föregående avsnitt | Till sidans början | Nästa avsnitt

Logosmappen > Uppbyggelse > Övriga böcker och skrifter > Enighet i dopfrågan

2.3.2010