Siegbert W. Becker:

Uppenbarelseboken, avsnitt 8

Utgående från föreläsningar vid Biblicum i Uppsala 21-23.3.1977
i sammandrag av Ola Österbacka


Innehållsförteckning | kap 1 | kap 2 | kap 3 | kap 4 | kap 5 | kap 6 | kap 7 |
kap 8 | kap 9 | kap 10 | kap 11 | Diagram

8 De sju skålarna

8.1 Kyrkans seger 15:1-8

Förut har det mörka beskrivits först innan den ljusa kontrasten kommit, men här är förhållandet det omvända. Här beskrivs först dem som vunnit seger och som prisar Gud med harpor i händerna. Ett nytt uttryck finns med här: vittnesbördets tabernakel, vilket för oss till det tabernakel som Mose byggde i öknen. Att templet uppfylldes av rök så att ingen kunde gå in är en betecknande utsaga. I GT:s tabernakel fick bara prästerna gå in för att bringa försoning för synden. Nu finns inte längre någon försoning, när Gud sänder det sista straffet. Dessa sista straffdomar leder inte till någon ånger, utan människorna hädar Gud (v. 8).

2 Mos. 36-40

16:21

8.2 Kyrkans fienders undergång 16:1-21

Kap. 16 skildrar det fruktansvärda fördärv som skall komma över församlingens fiender. Vilddjurets märke är ett tecken på de otroende. De andra och tredje skålarna utgjuter straffet för martyrernas blod. Inför de följande plågorna sker ingen bättring. Guds fiender kallas samman till den sista striden vid Harmagedon, som betyder Megiddos berg, av draken, vilddjuret och den falske profeten. Den sista skålen beskriver världens ände, när Gud själv strider mot fienderna. Nu sker den fullständiga förgörelsen. En centner vägde ca 50 kg. Trots den fullständiga straffdomen hädar de onda Gud
(v. 2, 3 ff, 16, 13, 17-21).


Innehållsförteckning | Logos-mappen