Siegbert W. Becker:

Uppenbarelseboken

Utgående från föreläsningar vid Biblicum i Uppsala 21-23.3.1977
i sammandrag av Ola Österbacka. Redigerad av frivillig arbetsgrupp
på Efö: Bibeln till Internet, oktober 1997.

Innehåll

1. Inledande översikt: kiliasmen
2. Tolkningsfrågor
2.1 Författare
2.2 Apokalyptisk litteratur
2.3 Några tolkningsmetoder
2.4 Symbolisk eller bokstavlig tolkning?
2.5 Tolkningsregler för bilder
2.6 Talens innebörd
3. Bokens inledning 1:1-20
3.1 Rubrik 1:1-3
3.2 Hälsning 1:4-8
3.3 Synens första del 1:9-20
4. De sju sändebreven
4.1 Brevet till Efesus 2:1-7
4.2 Brevet till Smyrna 2:8-11
4.3 Brevet till Pergamus 2:12-17
4.4 Brevet till Tyatira 2:18-29
4.5 Brevet till Sardes 3:1-6
4.6 Brevet till Filadelfia 3:7-13
4.7 Brevet till Laodicea 3:14-22
5. De sju inseglen
5.1 Inledning 4:1-5:14
5.2 De sex första inseglen 6:1-17
5.3 Kristi kyrka 7:1-17
6. De sju basunerna
6.1 Det sjunde inseglet 8:1-6
6.2 De sex första basunerna 8:7-9:21
6.3 Kyrkans vittnesbörd i lidandet 10:1-11:14
6.4 Världens ände 11:15-19
7. De sju synerna
7.1 Kvinnan och draken 12:1-17
7.2 Vilddjuret från havet 13:1-10
7.3 Vilddjuret från jorden 13:11-18
7.4 De 144 000 i himlen 14:1-5
7.5 Änglarna 14:6-13
7.6 Den yttersta domen 14:14-20
8. De sju skålarna
8.1 Kyrkans seger 15:1-8
8.2 Kyrkans fienders undergång 16:1-21
9. Kristus och Antikrist
9.1 Antikrists makt 17:1-8
9.2 Antikrists undergång 18:1-24
9.3 Den slutliga domen över Antikrists jordiska agenter 19:1-21
10. Kristus och Satan
10.1 Det tusenåriga riket 20:1-6
10.2 Satan lös. Domen över Satan 20:7-10
10.3 Den yttersta domen 20:11-15
10.4 Det nya Jerusalem 21:1-22:5
11. Avslutning 22:6-21
Diagram

Till början | Logos-mappen