Siegbert W. Becker:

Uppenbarelseboken, avsnitt 6

Utgående från föreläsningar vid Biblicum i Uppsala 21-23.3.1977
i sammandrag av Ola Österbacka


Innehållsförteckning | kap 1 | kap 2 | kap 3 | kap 4 | kap 5 | kap 6 | kap 7 |
kap 8 | kap 9 | kap 10 | kap 11 | Diagram

6 De sju basunerna

6.1 Det sjunde inseglet 8:1-6

Det sjunde inseglet följer efter en paus med beskrivning av kyrkan, och är samtidigt en in1edning till de sju basunerna. De sju basunerna har alltså nära samband med de sju inseglen och de vittnar alla om stora olyckor som skall skada människorna. Jfr avsnitt 5.2. Där omtalas inte de falska lärarna bland inseglen.

6.2 De sex första basunerna 8:7-9:21

I början är det inte lätt att avgöra den exakta betydelsen av basunerna. Klart är att de förorsakar lidande, som påminner oss om de tio plågorna i Egypten (spec. 9:3 ff). 9:l f gör meningen klar. Stjärnan som föll representerar en person, som fick nyckeln till avgrunden. Den rök som följde förmörkade solen. Korsordsmetoden ger tolkningen: Kristus är ljuset, Ordet är en lykta, också församlingen är ljus. Dessa tre utsäger samma sak: Kristus, Ordets vittnesbörd om Kristus, kyrkan predikar evangeliet. Röken döljer Kristus, fördunklar evangeliet och tar bort kyrkans rätta budskap. Jämförelsen med Matt. 24 och kap. 6 gör saken fullständigt klar: Basunerna är falska lärare. Jfr 9:19 med 1:16.

2 Mos. 7-12

Redan Luther tolkade de sju basunerna som falska läror. I dag hindras denna tolkning genom att de flesta kristna förlorat skräcken för falsk lära. Allt skall tolereras, det enda viktiga är uppriktighet. Men har man nytta av att dricka gift om man gör det uppriktigt?

Detaljtolkning görs inte.

9:6 ger en bild av förtvivlan. Att detta är en följd av den falska läran tänker vi kanske inte på. Ett par exempel: Många har funnit tröst i att dopet har tagit bort synden. Men många kyrkor lär att dopet inte tar bort synd, vilket lett till att människor råkat i förtvivlan. Bibelns lära om att Kristus återlöst alla har gett många tröst De kalvinistiska kyrkorna lär att Kristus endast dog för endel människor. S Becker berättar att han som pojke trodde att Gud var villig att förlåta om han först blev troende. Men det vågade han inte tro sig vara, för han var rädd att dö och det skulle en kristen inte vara! Vilken tröst skulle då inte läran om den allmänna rättfärdiggörelsen ha kunnat ge!

9:6

Den falska läran har sin rot i helvetet. 9:13 ff visar, att Gud själv sänder falsk lära, nämligen som straff för synd. Så blir den falska läran sitt eget straff.

9:2
1 Tim. 4:1
2 Tess. 2:11 f

I kap. 8&endash;9 får vi en dyster bild av kyrkan, och ser att mycken falsk lära förekommer där. Men trots den falska kyrkan bevarar Gud den rätta läran, det ser vi åter i det följande.

6.3 Kyrkans vittnesbörd i lidandet 10:1-11:14

En väldig ängel från himmelen med regnbåge över huvudet och ansikte som solen ger en bokrulle åt Johannes att äta. Läs Hes. 2:9&endash;3:5. Här finns en klar lära om inspirationen. Gud gav profeten många ord, som han skulle förkunna. Också Johannes skulle profetera för många folk (v. 10 f).

10:1-9

I kap. 11 ses följden av det som omtalats tidigare: sida vid sida finns kyrkan med evangeliets förkunnelse och alla falska läror från världen men också från kyrkan själv.

En befallning att mäta Guds tempel ges samtidigt som befallningen att predika. Men den yttre förgården skulle lämnas. Jfr talens innebörd, avsnitt 2.6. Jerusalem kallas Sodom och Egypten. Ett större sammanhang måste ge oss tolkningen av detta. Templet är hela den kristna kyrkan. Jerusalem är också namn på den kristna församlingen. Inte hela staden, och inte förgården till templet mäts. Det blir klart, att med kyrkan betecknas alla människor som gör anspråk på att vara kristna. I Sverige är 98 % av invånarna lutheraner. I USA måste man säga: Underbart! Men många falska kristna finns med, tom. ateister. Skulle Johannes ha följt sina egna tankar hade han mätt upp hela Jerusalem. Men vi uppmanas att pröva bekännelsen. Inom den synliga kyrkan finns en annan kyrka, som är den sanna = templet. Eftersom falsk lära tillåts, kommer det att finnas falska kristna. Men då det finns människor som har Ordet genom att ha ätit det och gjort det till sitt eget, och predikar detta i sanning och renhet, då finns också en sann kyrka (v. 8).

11:1 ff

 

Ef. 2:21

Resten av Bibeln säger oss, att hedningarnas tid = hela kristendomens tid = Nya Testamentets tid. I GT måste antalet vittnen vara två för att vittnesbördet skulle gälla. Deras makt påminner om Elia (regnet) och Mose (vatten till blod). Vittnena skall förföljas av vilddjuret från avgrunden. Deras kroppar skall bli kvar i staden där Jesus korsfästs. Vi ser att den största skadan kommer från den falska kyrkan. Jesus själv korsfästes inte av hedningarna, utan av de fromma judarna. Så blir också Guds vittnen förföljda i den s.k. kyrkan själv. Men samtidigt får vi också veta, att deras kroppar skall väckas upp och tas till himlen vid världens slut (v. 3, 6, 7, 8, 11).

1 Kon. 17:1

2 Mos 7:20

13:11 ff

6.4 Världens ände 11:15-19

Med den sjunde ängeln följer en lovsång till Guds ära, och det är åter fråga om tidens ände. Domens dag har kommit och världshistorien tar slut. Avsnittet med de sju basunerna är alltså slut.


Till början | Innehållsförteckning | Logos-mappen