Siegbert W. Becker:

Uppenbarelseboken, översikt

Utgående från föreläsningar vid Stiftelsen Biblicum i Uppsala 21-23.3.1977
i sammandrag av Ola Österbacka


Innehållsförteckning | kap 1 | kap 2 | kap 3 | kap 4 | kap 5 | kap 6 | kap 7 |
kap 8 | kap 9 | kap 10 | kap 11 | Diagram

Inledning: Johannes´syn på Patmos, 1:1-20

I

II

III

IV

V

VI

VII

De sju sändebreven

De sju inseglen

De sju basunerna

De sju synerna

De sju skålarna

Kristus och Antikrist

Kristus och Satan

Efesus
2:1-7

1. inseglet:
Den vita hästen
6:1-2

1. basunen:
Hagel och eld
8:7

1. synen:
Kvinnan och draken
12:1-17

1. skålen:
Sårnader på människor
16:1-2

Antikrists makt (17:1-8)

och undergång
(18:1-24)

och Kristi slutliga seger
(19:1-21)

(Den yttersta domen över Satans jordiska agenter)

Segern över Satan,

den yttersta domen

och Kristi och hans kyrkas slutliga triumf
20:1-22:7

(Den yttersta domen över Satan själv)

Smyrna
2:8-11

2. inseglet:
Den röda hästen
6:3-4

2. basunen:
Blod
8:8-9

2. synen:
Vilddjuret ur havet
13:1-10

2. skålen:
Blod i havet
16:3

Pergamus
2:12-17

3. inseglet:
Den svarta hästen
6:5-6

3. basunen:
Bittert vatten
8:10-11

3. synen:
Vilddjuret ur jorden
13:11-18

3. skålen:
Blod i strömmarna och källorna
16:4-7

Tyatira
2:18-19

4. inseglet:
Den blekgula hästen
6:7-8

4. basunen:
Mörkret
8:12-13

4. synen:
De 144 000 i himlen
14:1-5

4. skålen:
Brännande hetta
16:8-9

Sardes
3:1-6

5. inseglet:
Själarna under altaret
6:9-11

5. basunen:
Gräshopporna
9:1-12

5. synen:
De tre flygande änglarna
14:6-13

5. skålen:
Mörkret
16:10-11

Filadelfia
3:7-13

6. inseglet:
Den yttersta domen
6:12-19

6. basunen:
De ridande skarorna
9:13-21

6. synen:
Den yttersta domen
14:14-20

6. skålen:
Kungarna från Östern
16:12-16

Laodicea
3:14-22

Paus: Kyrkan på jorden (7:1-8) och i himlen (7:9-17)

Paus: Kyrkans vittnesbörd i sitt lidande
10:1-11:14

7. synen:
De sju änglarna med de sju skålarna
15:1-8

7. skålen:
Världens ände
16:17-21

Paus: Inledning till de sju inseglen
4:1-5:14

7. inseglet:
Inl. till de sju basunerna
8:1-6

7. basunen:
Värdens ände
11:15-19

Avslutning, 22:8-21

De sju sändebreven

Församling
Befallning att skriva
Beskrivning av talaren
Berömmelse
Kritik
Förmaning
Uppmaning till lyssnande
Löfte

Efesus

1

2

3

4

5

6

7

Smyrna

1

2

3

x

5

6

7

Pergamus

1

2

3

4

5

6

7

Tyatira

1

2

3

4

5

7

6

Sardes

1

2

5

3

4

7

6

Filadelfia

1

2

3

x

5

7

6

Laodicea

1

2

x

4

5

7

6

De sju inseglen och de sju basunerna

Kyrkan i världen, kap. 6 och 7

Kyrkan i "kyrkan", kap. 8-11

Evangeliet predikas mitt i stor bedrövelse. Mannen på vita hästen rider mitt i stora olyckor, som alla är tecken på änden.
6:1-17

Världens undergång väntar på de utvaldas hopsamlande. De utvalda (kyrkan) är trygga mitt i den stora bedrövelsen.
7:1-9

Falska lärans fara och fruktansvärdhet. Falsk lära är samtidigt ett straff från Gud (jfr. 2 Tess. 2:11-12) och har sitt ursprung i helvetet
(jfr 1 Tim. 4:1). 8:1-9:21

Kyrkans uppgift: att vittna. Kyrkan bör proklamera Guds Ord. 10:1-11
Men även i "kyrkan" är Guds kyrka inte utan motstånd.
11:1-14

Kyrkan segrande över den stora bedrövelsen, 7:10-17

Väldet över världen har blivit vår Herres och hans Smordes, 11:15-19

De sju skålarna

Kap. 15 och 16

Kyrkans seger, 15:1-8

Undergång av Kyrkans fiender, 16:1-21

Antikrists undergång

Kap. 17-19

Antikrists makt
17:1-18

Antikrists undergång
18:1-24

Kyrkans och Kristi seger över de antikristliga makterna både i världen och i kyrkan
19:1-21

Satans undergång

Kap. 20-22

Begränsning av Satans makt och den slutliga segern över honom
20:1-15

Den slutliga segern vunnen av Kristus och Kyrkan
21:1-22:7


Till sidans början | Innehållsförteckning | Logos-mappen