VF04

NELK

Program
Program som pdf
Praktiska upplysningar
Medverkande


Ingångssida för
konferensen 2008

Program 2008
Medverkande 2008
Praktiska
upplysningar 2008

Bildgalleri 2008


Ingångssida för konferensen 2006
Program (htm / pdf)
Praktiska
upplysningar
Medverkande
Föredrag (html/mp3)
Bildsvit


Ingångssida för konferensen 2005
Föredrag 2005
Några bilder 2005


Ingångssida för konferensen 2004


Grunddokument (pdf)

NELK på Facebook

Vägen fram '10 ordnas i Vasa, Finland, den 7-9 maj 2010. Platsen är Evangeliska folkhögskolan i Österbotten.

I mars 2004 samlades ca 100 personer i Vasa i Finland till en nordisk konferens med temat "Vägen fram". Denna konferens var en uppföljning av boken "Vägen fram? Lutherska väckelserörelser i uppbrott", som hade getts ut några år tidigare med artiklar av en rad författare från Norge, Sverige, Danmark och Finland. Boken tecknade en allvarlig bild av den andliga och kyrkliga situationen i de nordiska länderna.

Mot denna bakgrund ville boken och sedan också konferensen kalla bibel- och bekännelsetrogna lutheraner i Norden till ett förnyat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen för att stärka tron och den andliga enheten och få ljus över vägen fram.

Då vi står mitt uppe i en stark andlig kamp ser vi det fortsättningsvis viktigt att främja kontakten mellan bibel- och bekännelsetrogna i de nordiska länderna, så att vi kan stöda och uppmuntra varandra. Nästa konferens är planerad till 7-9 maj 2010 i Vasa.

Vid Hillerød-konferensen i oktober 2008 antogs ett grunddokument för NELK.

Arbetsgruppen som planerar nästa konferens utgörs av Halvar Sandell och Ola Österbacka (Finland), Lars Borgström och Åke Nilsson (Sverige), Jan Bygstad (Norge) samt Mikkel Vigilius (Danmark). Program finns här, samt även som pdf. Uppgifter om priser, anmälan m.m. Presentation av medverkande.

Konferensen arrangeras som en kort kurs av Evangeliska folkhögskolan i Österbotten. I de praktiska arrangemangen medverkar Föreningen Logos i Österbotten. Konferensen är en fri konferens. För andakt och gudstjänst ansvarar S:t Johannes evangelisk-lutherska församling.

folkbibeln


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

Konkordieboken

 

Inspelningar

Webmaster