VF04

Program

Medvirkende

Praktiske
oplysninger

Program pdf


På svenska


Grunddokument

I marts 2004 samledes omtrent hundrede mennesker i Vasa i Finland til en nordisk konference med temaet ”Vejen frem”. Denne konference var en opfølgning på bogen ”Vägen fram”, som var blevet udgivet nogle år tidligere og var skrevet af en række forfattere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den tegnede et alvorligt billede af den åndelige og kirkelige situation i de nordiske lande. På denne baggrund ønskede bogen og siden også konferencen at kalde bibel- og bekendelsestro lutheranere i Norden til et fornyet studie af Guds ord og den lutherske bekendelse for at styrke troen og den åndelige enhed og få lys over vejen frem. 

Da vi står midt i en stærk åndskamp, ser vi det fortsat som en vigtig sag at fremme kontakten mellem Bibel- og bekendelsestro i de nordiske lande, så vi kan støtte og opmuntre for hinanden. Derfor har vi taget initiativ til endnu en konference, som denne gang har fundet sted i Danmark på Luthersk Missions Højskole (LMH) i Hillerød.

Arbejdet med konferencerne har hidtil været meget uorganiseret, hvilket ikke er holdbart, hvis konferencerne skal fortsætte. Derfor er der blevet udarbejdet et forslag til grunddokument for NELK, som i en ændret form blev godkendt på dette års konference i Hillerød.

Arbejdsgruppen, som stod bag årets konference, udgjordes af: Jan Bygstad og Per Bergene Holm (Norge), Åke Nilsson og Ingemar Andersson (Sverige), Ola Österbacka og Roger Pettersson (Finland), Mikkel Vigilius og Henrik West (Danmark).

folkbibeln


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

Konkordieboken

Webmaster