VF04

dannebrogen

Program

Medverkande

Praktiska
upplysningar


Ingångssida för konferensen 2006
Program (htm / pdf)
Praktiska
upplysningar
Medverkande
Föredrag (html/mp3)
Bildsvit


Ingångssida för konferensen 2005
Föredrag 2005
Några bilder 2005


Ingångssida för konferensen 2004


Grunddokument (pdf)

I mars 2004 samlades ca 100 personer i Vasa i Finland till en nordisk konferens med temat "Vägen fram". Denna konferens var en uppföljning av boken "Vägen fram? Lutherska väckelserörelser i uppbrott", som hade getts ut några år tidigare med artiklar av en rad författare från Norge, Sverige, Danmark och Finland. Boken tecknade en allvarlig bild av den andliga och kyrkliga situationen i de nordiska länderna.

Mot denna bakgrund ville boken och sedan också konferensen kalla bibel- och bekännelsetrogna lutheraner i Norden till ett förnyat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen för att stärka tron och den andliga enheten och få ljus över vägen fram.

Då vi står mitt uppe i en stark andlig kamp ser vi det fortsättningsvis viktigt att främja kontakten mellan bibel- och bekännelsetrogna i de nordiska länderna, så att vi kan stöda och uppmuntra varandra. Därför har vi tagit initiativ till ytterligare en konferens, som denna gång ägde rum i Danmark på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød.

Arbetet med konferenserna har hittills varit mycket oorganiserat, vilket inte är hållbart, om konferenserna ska fortsätta. Därför har nu utarbetats ett förslag till grunddokument för NELK, som antogs i en modifierad form vid Hillerød-konferensen.

Arbetsgruppen som stod bakom årets konferens utgjordes av: Jan Bygstad och Per Bergene Holm (Norge), Åke Nilsson och Ingemar Andersson (Sverige), Roger Pettersson och Ola Österbacka (Finland) samt Mikkel Vigilius och Henrik West (Danmark).

folkbibeln


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

Konkordieboken

Webmaster