VF04

Förstasidan

Medverkande

Program som pdf

Praktiska
upplysningar

Konfererens-
broschyr
som pdf

Program 2006

Fredag 3 mars

15.00 Kaffe och inkvartering
16.00 Välkomst och inledningsord, Per Bergene Holm
16.15 Frälsningsvisshetens grund, Roger Pettersson
17.30 Kvällsmat
18.30 Veien mellom avveiene - en dogmatisk drøftelse av forholdet mellom Guds gjerning og vår tilegnelse når et menneske kommer till omvendelse og tro, Arne Helge Teigen
20.00 Praktisk-teologiska följder för förkunnelse och själavård, Bengt Birgersson
20.30 Kaffe
21.00 Samtal, ledare Åke Malander
22.30 Kort kvällsbön

Lördag 4 mars

08.00 Bönemöte
08.30 Frukost med ord för dagen
09.00 Den usynlige og dog synlige kirke, Jan Bygstad
11.00 Lutherske vekkelsesgruppers kirkesyn og praksis, Mikkel Vigilius
12.30 Middag
14.00 Vår vei - en kort redogörelse för varför man har valt sin väg, dogmatiskt och praktiskt-teologiskt motiverad. Ledare: Ola Österbacka. Panel: Åke Nilsson, Åke Malander, Gunnar Andersson och Kjartan Fjell.
15.00 Kaffe
16.00 Samtal över förmiddagens ämne. Inledning: Ola Österbacka
18.00 Kvällsmat
19.00 Oase - nyttig eller skadelig impuls? Arne Helge Teigen
20.30 Kaffe
21.00 Ordet fritt. Ledare: Per Bergene Holm
22.30 Kort aftonbön

Söndag 5 mars

08.00 Bönemöte
08.30 Frukost
09.30 Veien videre - NELK:s videre arbeid og neste års konferanse. Ledare: Per Bergene Holm
11.00 Gudstjänst DELK, Jan Bygstad
13.00 Middag/avslutning

Webmaster