VF04

Förstasidan

Medverkande

Program

Praktiska
upplysningar

Konfererens-
broschyr
som pdf

Medverkande

Bergene Holm, Per är rektor för Bibelskolen på Fossnes , som är värd för konferensen.

Birgersson, Bengt är missionssekreterare i Peter Isaac Beens utbildningsstiftelse som driver Församlingsfakulteten i Göteborg, Sverige

Bygstad, Jan är pastor i Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn, DELK, och bibellärare vid Bibelskolan på Bildøy, Norge.

Malander, Åke är ledare för St. Matteus evangelisk-lutherska församling i Uppsala, Sverige.

Pettersson, Roger är lärare i Närpes och predikant i Föreningen Logos i Österbotten, Finland.

Teigen, Arne Helge är forskningsstipendiat och lärare vid Fjellhaug Skoler i Oslo, Norge.

Vigilius, Mikkel är lärare vid Høyskolen i Hillerød, LM, Danmark.

Österbacka, Ola är IT-specialplanerare vid Åbo Akademi i Vasa/PF och predikant i Föreningen Logos i Österbotten, Finland.

Webmaster