VF04

NELK:s huvudsida

Medverkande

Program

Konfererensbroschyr (pdf 1,45 MB)

Föredrag

Bilder

Under de senaste åren har allt fler lutheraner i de nordiska länderna börjat oroa sig för folkkyrkornas läroförfall och fråga hur man kan komma vidare, under fasthållande av troheten mot Bibeln och den lutherska bekännelsen. Konferensens syfte är att samla dem som inom eller utom folkkyrkorna deltar i Kristi kyrkas kamp för sanningen för att lära känna varandra, ta del av föredrag i centrala frågor och samtala.

Den 13-14 mars 2004 samlades ett hundratal personer i Vasa, Finland till en nordisk luthersk konferens med temat "Vägen fram '04". Den 11-13 mars 2005 blev det en fortsättning i Märsta, Sverige. Och årets konferens hölls alltså den 3-5 mars på Bibelskolen på Fossnes i Norge.

Arbetsgruppen som planerade årets program bestod av Jan Bygstad (pastor i DELK, Norge), Per Bergene Holm (rektor för Bibelskolen på Fossnes, Norge), Åke Malander (ledare för St. Matteus evangelisk-lutherska församling i Uppsala, Sverige), Jan Nilsson (verksamhetsledare för Evangelisk-Luthersk Samling och rektor för Mariaskolan i Umeå, Sverige), Åke Nilsson (pastor i Silverdalens Evangelisk-Lutherska Församling, Sverige), Roger Pettersson (lärare i religion i historia i Närpes, Finland, och predikant i Föreningen Logos i Österbotten) och Mikkel Vigilius (bibelskollärare i Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød, Danmark).

Vill du diskutera frågor kring konferensen? Anslut dig då till e-postlistan ViaLutherforum på Yahoo. Läs här hur du anhåller om medlemskap. (Presentera dig så att vi vet vem du är när du sänder in din anhållan!)

Här finns en presentation av de föregående konferenserna, med föredrag och bilder: Vasa 2004, Märsta 2005.


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

Konkordieboken

Webmaster