VF04

Nordisk luthersk konferens
13-14 mars 2004
i Vasa

Logosmappen

NELK huvudsida

Ursprunglig
ingångssida

Nordisk kyrkogeografi

 

Föredragen
 
Ola Österbacka:
De svagas väg

 
Gunner Jensen:
Helt upptagen med
att predika ordet

 
Jan Bygstad:
Ge akt på er själva
och på Guds hjord!
Disposition
 
Mikkel Vigilius:
Församling och mission

 
Jan Nilsson:
Predikan (Ef 5:1-11)

Per Gustafsson:
Väktare, vad lider natten?

 
Bengt Birgersson:
Missionsprovinsens väg

 

Marskonferensen är nu över. Totalt deltog nästan 100 personer, alla dock inte samtidigt. Ett varmt tack till alla för gedigen undervisning och en varm och hjärtlig gemenskap!

Det gemensamma målet var att lära känna varandra och bygga en grund för fortsatta kontakter och konferenser, och slutklämmen blev en stark uppfordran att samlas igen om ett år.

Några bilder från konferensen kan ses här (två samlingar bilder, direktlänk till Berthold Nilssons bilder).

De flesta av föredragen finns länkade här intill. Pdf-versioner nås via länk i början av texten.

Jan Nilssons predikan vid söndagens gudstjänst kan åhöras som direktuppspelad mp3. Vi beklagar den dåliga inspelningskvaliteten.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara i evighet. Amen.

 


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

Konkordieboken

Webmaster

 

24.4.2004