VF04

Nordisk luthersk konferens
13-14 mars 2004
i Vasa

Logosmappen

 

Ingångssida

Medverkande

Program

Praktiska
upplysningar

Anmälan

 

Nordisk kyrkogeografi

Medverkande

Bengt Birgersson, Göteborg (Sverige); missionssekreterare i Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse och ordförande i styrelsen för Missionsprovinsen

Jan Bygstad, Bergen (Norge); pastor i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Bergen och Sotra församlingar, och bibelskollärare

Per Gustafsson, Vislanda (Sverige); fd veniat i SvK, medlem i Sydöstra Smålands Lutherska Församling och fri predikant i olika sammanhang

Gunner Jensen, Laholm (Sverige); pastor i Vallberga Evangelisk-Lutherska Församling och predikant i Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner

Jan Nilsson, Vännäs (Sverige); verksamhetsledare för Evangelisk-Luthersk Samling och rektor för Mariaskolan i Umeå

Roger Pettersson, Larsmo (Finland); teol.mag., predikant och projektplanerare i Föreningen Logos i Österbotten

Halvar Sandell, Helsingfors (Finland); kaplan i Markus församling, ordförande för Concordia rf och Stödförening för evangelisk-luthersk gemenskap rf

Mikkel Vigilius, Hillerød (Danmark); bibelskollärare i Luthersk Missionsforenings Højskole

Ola Österbacka, Vasa (Finland); IT-specialplanerare vid Åbo Akademi/pedagogiska fakulteten i Vasa, predikant och sekreterare i Föreningen Logos i Österbotten


I anslutning till konferensen sammankommer även styrgruppen för Luthersk Nätbibelskola med stöd av ett bidrag från Nordiska kulturfonden.

Webmaster

12.3.2004