Nordisk luthersk konferens
13-14 mars 2004
i Vasa

Logosmappen

 

Ingångssida

Medverkande

Program

Praktiska
upplysningar

Anmälan

 

Nordisk kyrkogeografi

Nordisk "kyrkogeografi" (ur Logos 1/2004)

De med kantlinjer försedda symbolerna avser kyrkor och församlingar, de öppna övriga organisationer eller församlingsliknande föreningar. Missionsprovinsens influensområde har markerats med gles pricklinje. Gemenskap mellan kyrkor har noterats som täta pricklinjer.

Det finns en tanke bakom placeringen, även om den främst har gjorts på känsla: hög- resp. lågkyrklighet och beroende av folkkyrkorna resp. fria församlingar och kyrkor.

Förkortningarna är i vissa fall mina egna, där jag inte har påträffat officiella. Länkarna öppnas i nytt fönster.


Danmark

ELFK: Den evangelisk-lutherske Frikirke
ELM: Evangelisk Luthersk Missionsforening
IM: Kirkelig Forening for den Indre Mission
LM: Luthersk Missionsforening
LM-förs: Fria församlingar i anslutning till LM (och övriga)


Finland

C: Concordia
L: Föreningen Logos i Österbotten
LL: Lutherläsarna
LRS: Luterilainen Ristin Seurakunta (Korsets lutherska församling, tidigare Lutherska hemförsamlingen)
SEKL: Suomen Ev. lut. Kansanlähetys
SF: Stödföreningen för evangelisk-luthersk gemenskap
SLEF: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
SLEY: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
SLS: Suomen Luther-säätiö (Luther-stiftelsen i Finland)
SLTK: Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko
STLK: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko (Finlands bekännelsetrogna lutherska kyrka)
SVELS: Suomen Vapaa Ev-Lut. Seurakuntaliitto (Finlands fria ev-luth. församlingsförbund)


Norge

BG: På Bibelens Grunn
DELF: Den Evangelisk Lutherske Frikirke
DELK: Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
ELBK och LBK, se Sverige
FBB: For Bibel og Bekjennelse
ImF: Indremisjonsforbundet
MKG: Menigheter på Kirkens Grunn (Strandebarm Prosti)
NLL: Norsk Luthersk Lekmannsmisjon
NLM: Norsk Luthersk Misjonssamband
NM: Normisjon


Sverige

ELBK: Evangelisk Lutherska Bekännelsekyrkan
ELS: Evangelisk-Luthersk Samling
FGB: Församlingsgemenskap av Bibeltrogna
GG: Gammalkyrkliga gudstjänstgemenskaper
hk: Olika högkyrkliga koinonior och organisationer
KF: Kyrkliga Förbundet
KUS: Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige
LBK: Lutherska Bekännelsekyrkan
LFS-LFU: Lutherska Församlingen i Stockholms-/Umeåområdet
LK: Lutherska Konkordiekyrkan
LS: Lutherstiftelsen
MBV: Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner
MPr: Missionsprovinsen
SELF: Silverdalens Evangelisk-Lutherska Församling
SSLF: Sydöstra Smålands Lutherska Församling
TB: Trosblick
UELF: Umeå Evangelisk-Lutherska Församling
VbELF: Vännäsbygdens Evangelisk-Lutherska Församling
VELF: Vallberga Evangelisk-Lutherska Församling


I Finland, Norge och Sverige:

Laest: olika laestadianska rörelser.

Webmaster

Till början på sidan

15.2.2004