VF04

Nordisk luthersk konferens
13-14 mars 2004
i Vasa

 

Medverkande

Program

Praktiska
upplysningar

Anmälan

 

Program som pdf
(260 kByte)

 

Nordisk kyrkogeografi

Under de senaste åren har allt fler lutheraner i de nordiska länderna börjat oroa sig för folkkyrkornas läroförfall och fråga hur man kan komma vidare, under fasthållande av troheten mot Bibeln och den lutherska bekännelsen. För tre år sedan utgavs av sju personer från fyra nordiska länder en bok med titeln "Vägen fram? Lutherska väckelserörelser i uppbrott". Konferensen är en uppföljning av bokens tema och erbjuder samtidigt en mötesplats för kyrkor, församlingar och organisationer som - inom eller utom folkkyrkorna - deltar i Kristi kyrkas kamp för sanningen.

Dessa kämpande grupper är inte stora. De har inget stöd från samhället och de stora folkkyrkorna. De ekonomiska möjligheterna är begränsade. Men de har en väldig resurs: den som håller fast vid Guds ord har löftet att kraften fullkomnas i svaghet (2 Kor 12:9).

Konferensen är en fri konferens. Välkommen att lyssna och samtala både gemensamt och enskilt, med nya och gamla vänner, och så tillsammans hämta inspiration att fullfölja missionskallelsen i dagens ångestfyllda värld!


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

Konkordieboken

Webmaster

16.3.2004