VF04

Nordisk luthersk konferens
13-14 mars 2004 i Vasa

Logosmappen

 

Ingångssida

 

Föredragen:
 
Ola Österbacka:
De svagas väg
 
Gunner Jensen:
Helt upptagen med
att predika ordet

 
Jan Bygstad:
Ge akt på er själva
och på Guds hjord!
(kommer senare)

 
Mikkel Vigilius:
Församling och mission

Jan Nilsson:
Predikan (Ef 5:1-11)

Per Gustafsson:
Väktare, vad lider natten?

 
Bengt Birgersson:
Missionsprovinsens väg

pdf

Ge akt på er själva och på Guds hjord!
Apg 20:28

Hur kan en kristen grupp tillse att den får tillgång till hela rikedomen i Guds ord och sakrament?

När han såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för
de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. (Matt 9:36)

 

1. Problemet: Moderniteten – ”moderniseringen” av kristen tro och liv

a. Folkkyrkorna: Moderniserar trons innehåll – liberal och bibelupplösande teologi. Guds folk blir hemlöst.
b. Organisationer och fria församlingar: Moderniserar trons form och uttryck – amerikanisering, församlingsväxttänkande, utilitarism. Heligheten blir hemlös.

 

2. Orsaker:

a. Modern historielöshet – kollektiv amnesia
b. Traditionens kollaps – kontinuiteten med gångna släkter bryts. Neofili
c. Det heliga har förlorats – altaret har ersatts av scenen
d. Resultat: Binds av tidsandan i stället för att vara motkultur.

 

3. Bo Giertz: Vår arv vi kendes vid (Herdabrev 1949): Kyrkligt program för återuppresning

a. Urkyrkan: Skriften – gudstjänsten – dogmen – nattvarden – ämbetet
b. Reformationen: Rättfärdiggörelsen – kyrkans frihet – den kristna friheten
c. Väckelserna: Tyngdpunkten på personligt gudsliv – det enda nödvendiga. Avslutningen av den konstantinska eran.

 

4. Tradition – förnyelse

a. Ordning – frihet; Liturgi – väckelse; Ämbete – nådegåvor; Präst – lekman

 

5. M. Luther: Kyrkans 7 kännetecken (Notae ecclesiae – ”Om koncilierna och kyrkan”, 1537)

a. Ordet
b. Dopet
c. Nattvarden
d. Nycklarna
e. Ämbetet
f. Bönen
g. Korset

6. Jag skriver detta . . . så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll – den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. (1 Tim 3:14–15)

Webmaster

Till början på sidan

24.4.2004