Anvisningar för anmälan till Yahoo-listan
ViaLutherforum

Dessa anvisningar kan innehålla brister, t.ex. att ordningsföljden mellan olika steg kan avvika något, eftersom det inte varit möjligt att exakt simulera varje situation. I stora drag finns dock de flesta punkter med. Det finns översättningar till svenska på vissa ställen för den som inte behärskar engelska.

ViaLutherforum är definierad med följande målsättning:

ViaLutherforum är en svenskspråkig lista. Den inbjuder teologer och lekmän att utbyta tankar och erfarenheter kring problematiken med församling, ämbete och gudstjänst i de nordiska kyrkorna. Deltagarna kan diskutera olika praktiska synsätt, men det förutsätts en vilja att underordna sig Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen. På listan informeras om aktuella företeelser samt ges tips om webbplatser och nyheter.

Vi följer bland annat upp samtalen under de nordiska evangelisk-lutherska konferenserna Vägen fram. Se föredrag från konferensen Vägen fram -06 i Fossnes, Vägen fram -05 i Märsta 11-13 mars 2005 och Vägen fram -04 i Vasa 13-14 mars 2004!

Listan ägs av Ola Österbacka. Varje ny medlem först ska bli godkänd. Endast medlemmar kan sända inlägg och de sänds direkt till prenumeranterna utan moderering. Sänd e-post till ViaLutherforum-owner@yahoogroups.com för att göra påpekanden om listan. Det är tillåtet att sända bilagor, men det är oftast bättre att klistra in text i själva mejlet.

Det finns tre olika sätt att komma med på listan. Det vanligaste är att man registrerar sig som medlem i Yahoo. Jag börjar med det lättaste sättet, då man inte gör någon medlemsprofil utan bara får mejl.

 

A. Gå med endast i e-postlistan

Yahoo rekommenderar i första hand anslutning till gruppen via gruppens webbsida (punkt C). Men om du vill kan du välja att bara vara med på e-postlistan. Då kommer du inte att ha tillgång till gruppens webbfunktioner och My Groups-sidan, där du kan ställa in hur du vill få dina inlägg. Den viktigaste webbfunktionen är att läsa tidigare postade mejl.

Du kan prenumerera på inläggen i en grupps e-postlista genom att sända ett tomt mejl till ViaLutherforum-subscribe@yahoogroups.com. Ingen rubrik behövs, men du kan skriva "prenumeration". Då kommer du att få mejlen till avsändaradressen. Du avslutar prenumerationen med ett mejl till ViaLutherforum-unsubscribe@yahoogroups.com.

Du kommer att få ett mejl för att bekräfta din prenumeration sedan moderatorn har godkänt prenumerationen. Då kan du bara svara på mejlet och du är med. Tyvärr är detta mejl på engelska.

 

B. Svara på inbjudan att bli medlem

Om moderatorn har sänt en inbjudan till dig att komma med i en grupp, kan du bara klicka på länken i mejlet för att sedan ansluta dig via Yahoo-gruppsidan. Du kan också använda e-postalternativet A i detta fall. Om du vill registrera dig följer du anvisningarna i punkt C.

 

C. Anslutning via gruppens webbsida

1. Gå till gruppens webbsida: http://groups.yahoo.com/group/ViaLutherforum/

2. Klicka Join This Group. Om du redan är medlem i Yahoo kan du nu klicka Sign in.


3. Om du är medlem, men inte just nu inloggad i Yahoo, ska du nu skriva in ditt Yahoo-signum och ditt lösenord. Om du inte har något Yahoo-signum, kan du klicka på länken New to Yahoo!? Sign up now. Du får också en skylt (på svenska) som talar om användarvillkoren.


4. Nu kan du skriva in uppgifter om ditt medlemskap. Ännu i det här skedet måste du följa de engelska anvisningarna, men om du lämnar fält obesvarade och väljer "Language & Content": Swedish - Sweden, så kommer du härnäst till en svensk version som du kan fortsätta att fylla i. Avsluta med knappen Submit this form längst nere på sidan (syns inte här).

 

5. Du kommer nu till gruppsidan. Nu kan du välja profil som du vill visa för gruppen, välja e-postadress som du vill styra inläggen till, välja hur du vill ta emot inläggen m.m. Eftersom gruppen har begränsat medlemskap (man kan inte automatiskt få medlemskap) kan du gärna skriva in en kort introduktion så att moderatorn vet vem du är.


6. Om du har valt att få mejl i HTML-format kommer du att få ett mejl inom kort som ser ut ungefär så här (i annat fall som ren text):

 

Om du har svårigheter, ta då kontakt med Ola Österbacka.

8.9.2004