VF04

Ingångssida för konferensen 2006

Föredrag som html:

Roger Pettersson

Arne Helge Teigen:
"Veien ..."


Bengt Birgersson

Jan Bygstad

Mikkel Vigilius
(svenska / dansk)

Arne Helge Teigen:
"Oase - ..."

Föredragen från konferensen på Bibelskolen på Fossnes är insatta i den ordning de presenterades. Mikkel Vigilius föredrag finns i både svensk och dansk språkdräkt. Föredragen föreligger nu även som mp3 - länk efter resp. namn.

Observera att det tills vidare är fråga om preliminära versioner, och att de därför kan bli föremål för ändringar, vilket i synnerhet gäller översatta fördrag.


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

Konkordieboken

Webmaster