nelk

NELK_rubrik

Konferensen 2012:
Program


Ingångssida för
konferensen 2011

Ingångssida för
konferensen 2010

Ingångssida för
konferensen 2008

Ingångssida för konferensen 2006

Ingångssida för konferensen 2005

Ingångssida för konferensen 2004

Grunddokument (pdf)

I mars 2004 samlades ca 100 personer i Vasa i Finland till en nordisk konferens med temat "Vägen fram". Denna konferens var en uppföljning av boken "Vägen fram? Lutherska väckelserörelser i uppbrott", som hade getts ut några år tidigare med artiklar av en rad författare från Norge, Sverige, Danmark och Finland. Boken tecknade en allvarlig bild av den andliga och kyrkliga situationen i de nordiska länderna.

Mot denna bakgrund ville boken och sedan också konferensen kalla bibel- och bekännelsetrogna lutheraner i Norden till ett förnyat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen för att stärka tron och den andliga enheten och få ljus över vägen fram.

Då vi står mitt uppe i en stark andlig kamp ser vi det fortsättningsvis viktigt att främja kontakten mellan bibel- och bekännelsetrogna i de nordiska länderna, så att vi kan stöda och uppmuntra varandra. Nästa konferens är planerad till 27-29 april 2012 i Oslo. Programmet är nu i det närmaste klart.

Vid Hillerød-konferensen i oktober 2008 antogs ett grunddokument för NELK.

Arbetsgruppen som planerar nästa konferens utgörs av Konrad Fjell (ordförande) jämte Jan Bygstad och Per Bergene Holm (Norge), Lars Borgström (Sverige), Mikkel Vigilius (Danmark), och Roger Pettersson (Finland).

Följ med programplaneringen på Facebook genom att ansluta dig till gruppen NELK - Vägen fram.

folkbibeln


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

Konkordieboken

Facebook
Gå med i NELK:s facebookgrupp!

nelk2010

Föredragen från 2010 års konferens finns i bokform. Läs mera.

Webmaster