VF04

Konferensen '06

Medverkande '05

Program '05

Konfererens-
broschyr
som pdf
utskrift (653 k)
för skärm (266 k)

Föredrag '05

Bilder '05

Den 13-14 mars 2004 samlades ett hundratal personer i Vasa, Finland till en nordisk luthersk konferens med temat "Vägen fram '04". Den 11-13 mars 2005 blir det en fortsättning i Märsta, Sverige.

Under de senaste åren har allt fler lutheraner i de nordiska länderna börjat oroa sig för folkkyrkornas läroförfall och fråga hur man kan komma vidare, under fasthållande av troheten mot Bibeln och den lutherska bekännelsen. Konferensens syfte är att samla dem som inom eller utom folkkyrkorna deltar i Kristi kyrkas kamp för sanningen för att lära känna varandra, ta del av föredrag i centrala frågor och samtala.

Arbetsgruppen som har planerat programmet består av Ingemar Andersson (lärare, kyrkoherde i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet, Sverige), Jan Bygstad (pastor i DELK, Norge), Gunner Jensen (pastor i Vallberga Evangelisk-Lutherska Församling, Sverige), Åke Nilsson (pastor i Silverdalens Evangelisk-Lutherska Församling, Sverige), Mikkel Vigilius (bibellärare på LMH, Danmark) och Ola Österbacka, arbetsgruppens ordförande (IT-specialplanerare, sekreterare i Föreningen Logos i Österbotten, Finland).

Vill du diskutera frågor kring konferensen? Anslut dig då till e-postlistan ViaLutherforum på Yahoo. Läs här hur du anhåller om medlemskap. (Presentera dig så att vi vet vem du är när du sänder in din anhållan!)

Konferensplatsen ligger nära Arlanda. Konferensen börjar på fredag kl 17.00 (incheckning och middag från kl 16) och avslutas på söndag med lunch kl 13.

Här finns en presentation av förra konferensen, med föredrag och bilder.


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

Konkordieboken

Webmaster