VF04

NELK:s huvudsida

Konferensen 2005

Föredrag som html:

Ingemar Andersson
Jan Bygstad
Gunner Jensen
Leif G Jensen
Åke Nilsson
Peter Olsen
Ola Österbacka

Föredragen från konferensen i Märsta finns både som html-filer och i ljudform som mp3. Senare planerar vi även en tryckt version och ljudfilerna kommer att finnas på cd-rom.

  • Ingemar Andersson: Inledningsanförande (svenska)
  • Jan Bygstad: Kyrkans sanna enhet – vad avser Augsburgska bekännelsen med "satis est"? (norska)
  • Gunner Jensen: Lutherska kyrkan – den glada frälsningsvisshetens kyrka (svenska)
  • Leif G Jensen: Den lutherska kyrkans materialprincip. En granskning av Konkordiebokens rättfärdiggörelselära mot bakgrund av Joint Declaration (danska)
  • Åke Nilsson: Bibel- och bekännelsetrohet – klyscha eller förpliktelse? (svenska)
  • Peter Olsen: Väckelsekristendom och nådemedelskristendom (danska)
  • Ola Österbacka: Var står vi? Och var går vägen fram? (svenska)

Lyssna till föredragen (delvis överstyrd inspelning beklagas):


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

Konkordieboken

Webmaster