VF08

Förstasidan

Medverkande

Praktiska
upplysningar

Konfererens-
broschyr
som pdf

Program

Föredrag och kommentarer som pdf-länkar. De flesta inspelningar finns med som mp3. Videoinspelningar finns på Ustream.

Fredag 7 maj

16.00 Inkvartering
17.30 Middag
18.30 Ola Österbacka: Inledning med uppdatering av den kyrkogeografiska översikten. (mp3)
19.00 Hannu Lehtonen: Presentation av E Löschers bok "Pietismens problem i ljuset av den lutherska bekännelsen" (mp3). Kommentar: Konrad Fjell (mp3). Samtal.
20.30 Kvällste
21.00 Kort utblick över det aktuella läget i de nordiska länderna. Mikkel Vigilius (Danmark) (mp3), Roger Pettersson (Finland) (mp3), Jan Bygstad (Norge) (mp3) och Lars Borgström (Sverige) (mp3). Samtal.

Lördag 8 maj

08.00 Morgonmål
09.00 Jan Bygstad: Skrift och tradition ur urkyrkans perspektiv (mp3). Frågor och samtal.
10.30 Halvar Sandell: Skrift och tradition ur reformationens perspektiv (mp3). Frågor och samtal.
11.45 Lunch
12.45 Guidad utflykt till Oravais slagfält med Fänrik Ståls center.
15.00 Kaffe
15.30 Lars Borgström: Sluttidens ekumenism och biblisk ekumenik. (mp3)Kommentar: Roland Gustafsson (mp3). Samtal.
17.00 Kvällsmat
18.30 Orientering om särskilda nätverk. Missionsprovinsen: Roland Gustafsson; Missionsprovinsens verksamhet i Finland: Halvar Sandell; ELSIN: Åke Nilsson, m.fl. Samtal.
20.30 Kvällste och möjlighet till bastu och spontana möten. Ca kl 21.30 ordnar S:t Johannes ev-luth. församling en kvällsandakt i Biblion, Biblioteksgatan 5. Promenad längs stranden tar ca 15 minuter (1,2 km).

Söndag 9 maj

08.00 Morgonmål
09.00 Peter Olsen: Claritas Scripturae (Skriftens klarhet) i en postmodern tid. (mp3) Frågor och samtal.
11.00 Möjlighet att delta i gudstjänst i Biblion med S:t Johannes ev-luth. församling. Liturg: Ola Österbacka, predikant: Peter Öman (mp3).
12.30 Lunch och kaffe
13.30 NELK:s möte med rapport om ekonomi, diskussion av verksamhetsplan och val av nästa arbetsgrupp samt revisor.
14.15 Konferensen avslutas.