VF04

Förstasidan

Medverkande

Program

Praktiska
upplysningar

Konfererens-
broschyr
som pdf

Föreläsare
Borgström, Lars är pastor i Lutherska församlingen i Stockholmsområdet, Sverige.
Lars
Bygstad, Jan är pastor i Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn, DELK, Bergen, Norge.
Jan
Lehtonen, Hannu är pastor i Soini och redaktör för tidskriften Concordia.
hannu
Olsen, Peter är Ph.D. och förkunnare i Luthersk Mission och lektor vid Dansk Bibel-Institut i Köpenhamn, Danmark.
peter
Sandell, Halvar är pastor i Petrus församling i Helsingfors och ordförande för Concordia ry, Finland.
halvar
Övriga medverkande
Fjell, Konrad är lärare på Bibelskolan på Fossnes, predikant för Norsk Luthersk Lekmannsmisjon och hjälppräst i DELK, Norge.
Gustafsson, Roland är biskop i Missionsprovinsen och missionsdirektor i Evangelisk-luthersk mission Bibeltrogna Vänner, Sverige.
Nilsson, Åke är präst och församlingsföreståndare för Silverdalens evangelisk-lutherska församling, Sverige.
Pettersson, Roger är TM och religionslärare i Närpes, Finland.
Vigilius, Mikkel är lärare vid Høyskolen i Hillerød, LM, Danmark.
Öman, Peter, är kyrkoherde i Lutherska Immanuelsförsamlingen (LBK), Umeå, Sverige.
Österbacka, Ola är IT-konsult och pastor i S:t Johannes evangelisk-lutherska församling, Vasa, Finland.

Webmaster