nelk

NELK_rubrik

NELK:s ingångssida

Program
Program som pdf
Medverkande
Praktiska upplysningar


Ingångssida för
konferensen 2011

Ingångssida för
konferensen 2010

Ingångssida för
konferensen 2008

Ingångssida för konferensen 2006

Ingångssida för konferensen 2005

Ingångssida för konferensen 2004

Grunddokument (pdf)

Vägen fram '12 hölls i Ryenbergs kyrka i Oslo, i en av DELK:s församlingar.

Ansvarig för programplaneringen var Konrad Fjell och arbetsgruppens övriga medlemmar var Jan Bygstad och Per Bergene Holm (Norge), Lars Borgström (Sverige), Roger Pettersson (Finland) och Mikkel Vigilius (Danmark).

De medverkande presenteras här.

Programmet finns här.

Redigerade inspelningar från föredrag och kommentarer finns som mp3 och i några fall som video på Vimeo. Där finns även länkar till textversion i de fall sådana finns tillgängliga. Länkar till inspelningar mp3 finns också på programsidan. På grund av otillräcklig utrustning är kvaliteten på inspelningarna inte den bästa.

För dig som tog del av sändningarna: vill du bidra till NELK:s ekonomi med en gåva? Eftersom det var rätt få deltagare har konferensen gett ett underskott som drabbar enskild person. Gåvan kan betalas till konto:

IBAN: NO5132702257955, Swift/BIC: SPRONO22, bank: SpareBank1 SR-bank. Märk inbetalningen "NELK". Tack!

folkbibeln


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

Konkordieboken

Facebook
Gå med i NELK:s facebookgrupp!

 

Webmaster

 

Webmaster: OF system